Centrum alertów - powiadomienia
Około 200 górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej demonstrowało w piątek przed siedzibą tej spółki w Katowicach. Niezrzeszeni w […]
Senat zaproponował w piątek jedną poprawkę do nowelizacji tzw. specustawy terminalowej. Nowela obejmuje przepisami ustawy m.in. budowy […]
Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o OZE, która przewiduje m.in. przeprowadzenie jeszcze w 2019 r. kolejnych aukcji dla źródeł […]
Senat nie zgłosił w piątek poprawek do ustawy o zapasach obowiązkowych ropy i paliw. Ustawa m.in. przedłuża okres przejściowy, w którym […]
Dyskusje w tej sprawie między przedstawicielami polskiego rządu a KE toczyły się przez kilka ostatnich miesięcy. Szef resortu energii Krzysztof […]
PKP Energetyka wypełniła warunki umowy z Politechniką Warszawską i przedłużyła wyłączność na innowacyjny system zapobiegania obladzaniu […]
Dzięki połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos rafinerie obu grup kapitałowych będą mogły wyprodukować w ciągu roku łącznie ok. 12 mln to […]
Litwa odwoła się do Sądu Najwyższego Szwecji od decyzji trybunału arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie sporu z Gazpromem. Litwini starają […]
Europejski Bank Inwestycyjny kończy finansowanie inwestycji w paliwa kopalne, kolejna nowelizacja ustawy o cenach energii i kolejny zakręt […]