Centrum alertów - powiadomienia
W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7,386 mld zł, wynik EBITDA na poziomie […]
Rafineria Schwedt (PCK) w Niemczech wciąż ma rosyjski Rosnieft w akcjonariacie pomimo inwazji Rosji na Ukrainie. Polacy domagają się od Rosjan […]
Pamiętając zeszłoroczne problemy z paliwem, i windowanie cen, minister aktywów państwowych Jacek Sasin odniósł się do sprawy. Zadeklarował w […]
Problem informatyczny sparaliżował pracę fabryk Volkswagena w Niemczech i USA. Przyczyna pozostaje nieznana.
Rosja ogranicza eksport energii do Turcji ze względu na konieczność zaopatrywania okupowanych regionów Ukrainy. Krym musi się nią dzielić z […]
Grupa Azoty notuje złe wyniki w drugim kwartale 2023 roku przez „kumulację niekorzystnych czynników rynkowych.”
Operator ropociągów przesyłowych PERN wprowadza systemy antydronowe oraz inne, które mają chronić naftoport i polskie rurociągi na ropę oraz […]
Kazachstan będzie nadal transportował ropę do Europy przez Rosję, ale ma kilka szlaków do wyboru, w tym Ropociąg Przyjaźń przez Polskę, […]
Dziś w Arkadach Kubickiego w Warszawie podpisano umowę projektową między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) a amerykańskimi firmami […]