Raport
Wstrzymanie pozwolenia na budowę Baltic Pipe w Danii ze względów środowiskowych kazało zadać pytanie, czy ten strategiczny projekt ten zostanie […]
CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, wzbudza szerokie zainteresowanie, chociaż wciąż pozostaje przedmiotem rozmów politycznych wśród […]
Trwa spór o Nord Stream 2 – chociaż jego budowa powoli zmierza do końca, to wciąż wywołuje on poważne kontrowersje i stanowi kość […]
Przez cały tydzień roboczy staramy się dostarczać Państwu rzetelnych informacji o energetyce i powiązanych z nią tematach, ale od kilku […]
Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej Elektrownia Bełchatów jest największą jednostką wytwórczą w Polsce. W mijającym tygodniu doszło […]
Colonial Pipeline to sieć ropociągów ciągnąca się od Zatoki Meksykańskiej do okolic Nowego Jorku o długości prawe dziewięciu tysięcy […]
Podczas tegorocznego Kongresu 590, goście konferencji dyskutowali o tempie transformacji, wolumenie udziału gazu, OZE w transformacji energetycznej […]
Od katastrofy w Czarnobylu minęło już 35 lat. Od tego czasu na jej temat powstał szereg publikacji naukowych, ruchów antyatomowych, a nawet […]
Kryzys w relacjach na linii Praga-Moskwa nie odbywa się tylko w wymiarze dyplomatycznym, ale również ekonomicznym. Pierwszy o tym przekonał się […]