Relacja
Podczas pierwszego dnia V Kongresu Energetycznego zorganizowanego we Wrocławiu dyskusje panelowe toczyły się wokół tempa inwestycji w OZE, […]
We Wrocławiu rozpoczął się piąty Kongres Energetyczny organizowany przez Dolnośląski Instytut Energetyczny. Jednym z głównych tematów […]
Wszyscy się zgodzą, że w miastach jest za dużo samochodów i korków, a za mało miejsc do parkowania. Pomóc rozwiązać ten problem […]
Czym dokładnie jest smart city i co zrobić, by udało się wcielić w życie jego założenia? Jakie są doświadczenia i przemyślenia polskich […]
PERN zapewnia, że w 2023 roku Polska osiągnie niezależność energetyczną w przesyle i magazynowaniu ropy i paliw. Chodzi o rozbudowę magazynów […]
Podczas Międzynarodowych Targów Morskich BaltExpo 2019 odbył się panel poświęcony roli gazu ziemnego w gospodarce morskiej Polski. Była to […]
Polskie miasta dostrzegają megatrend, jakim jest elektromobilność i starają się wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń. Jakie widzą oni […]
Silna presja na dekarbonizację europejskiej gospodarki nie spowoduje, że energetyka węglowa zniknie z globalnej energetyki. Uczestnicy dyskusji o […]
Prognozowany wzrost zużycia energii elektrycznej na świecie będzie determinował zmiany źródeł wytwarzania. Uczestnicy debaty ,,Dylematy […]