Rozmowa
Marynarka Wojenna w odróżnieniu od pozostałych rodzajów sił zbrojnych realizuje zadania, które nie mają prowadzić do działań zbrojnych, ale […]
W mojej ocenie proces transformacji polskiej energetyki powinniśmy oprzeć na zwiększeniu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast […]
Nie przewiduję, aby do konkretnych decyzji o integracji z Rosją doszło w 2021 roku, jednak trzeba przyznać, że Białoruś pod rządami […]
Aktualne sondaże pokazują, że polityka klimatyczna i energetyczna to ważne kwestie dla większości mieszkańców Niemiec. Niemniej jednak obecna […]
VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, której partnerami strategicznymi są ML System oraz […]
– Z punktu widzenia Polski i innych krajów, gaz jest i będzie paliwem przejściowym w drodze do gospodarki zeroemisyjnej. W Polsce […]
Intensywny rozwój przydomowych instalacji fotowoltaicznych spowodował, że w niektórych miejscowościach już teraz pojawia się problem z […]
– Technologia Powerhouse DMG to nowy rodzaj recyklingu chemicznego, forma zaawansowanej technologii konwersji termicznej, która wykorzystuje […]
Powinniśmy przestać ciągle stosować w dyskusji o energetyce paradygmatu bezpieczeństwa energetycznego, a zacząć stosować paradygmat […]