Forum Energii: Projekt rozporządzenia nie wystarczy polskiemu ciepłownictwu

6 września 2021, 07:20 Energetyka
Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński
Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

Andrzej Rubczyński z Forum Energii pisze o projekcie zmian rozporządzenia taryfowego, które ma pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym rozpocząć proces wymiany parku maszynowego na bardziej przyjazny środowisku. Zdaniem eksperta, jest to ważne rozporządzenie i dobrze, że zostało opublikowane, ale stało się to za późno. Ministerstwo przyznaje, że sytuacja techniczno-finansowa przedsiębiorstw ciepłowniczych jest zła, a potrzeby inwestycyjne ogromne – zaznacza Rubczyński.

Projekt zmiany mechanizmu ustalania ceny ciepła ma zwiększyć wiarygodność kredytową sektora i wesprzeć jego transformację. Zdaniem Forum Energii, lektura dokumentu pozostawia jednak wątpliwości, czy na pewno tak się stanie. – Łatwo można zauważyć, że oferowane lekarstwo jest na stare choroby, które spowodowały obecne problemy. Nie widać za to impulsu, który popchnąłby sektor na nowe tory – prowadzące do neutralności klimatycznej, zbieżne z celami nakreślonymi w najnowszym pakiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej Fit for 55 – pisze ekspert.

W dalszej części komentarza, autor wymienia wady systemowe, które mają zostać zlikwidowane dzięki nowemu rozporządzeniu. Wśród nich są: brak odzwierciedlenia realiów rynkowych w cenie ciepła, brak bodźców do obniżania kosztów produkcji i przesyłu ciepła oraz wzrostu efektywności i brak stabilności legislacyjnej oraz pomysłu na ciepłownictwo.

Andrzej Rubczyński wskazuje kluczowe zmiany wprowadzane nowym rozporządzeniem. Zastanawia się jednak, czy sektor jest na nie gotowy. – [..] Projekt rozporządzenia ma zachęcić przedsiębiorstwa ciepłownicze do modernizacji, zwiększenia udziału energii z OZE i poprawy efektywności energetycznej. Czy jednak to wystarczy aby sektor, nie nadążający za zmianami w otoczeniu prawnym i politycznym pchnąć na nowe tory? Jeszcze nie wdrożono w pełni legislacji przedstawionych przez Komisję Europejską w tzw. Pakiecie Zimowym (2016 r.), a już pojawiają się kolejne pomysły przyspieszające procesy transformacyjne.
Co wynika z unijnego pakietu Fit for 55 dla ciepłownictwa systemowego? – pyta.

Zdaniem Forum Energii, to co wstępnie zaproponowano w dyrektywach składających się na Fit for 55 może stanowić nie lada wyzwanie, szczególnie dla polskiego ciepłownictwa silnie uzależnionego od węgla. – Na poziomie unijnym cały sektor ETS, do którego należy również ciepłownictwo systemowe, musi obniżyć emisję CO2 o 61 procent w stosunku do 2005 roku. Tak duża redukcja pozwoli nieco łagodniej potraktować inne sektory, nie tracąc szansy na osiągnięcie łącznego celu redukcji o 55 procent (vs 1990 rok) – czytamy.

Rubczyński podkreśla, że Polska potrzebuje strategii ciepłownictwa. – Ten kluczowy dla sektora dokument ciągle jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Strategia musi wskazywać jasne cele dla sektora i być bazą dla legislacji wykonawczej oraz mechanizmów pomocy publicznej. Ciągle jest wiele niewiadomych, np. to czy i kiedy rząd przewiduje odejście od węgla w ciepłownictwie systemowym, jakie miałyby być cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w kolejnych dekadach po 2030 roku czy jak ma wyglądać polityka dotycząca zielonego ciepła, którego jest bardzo mało w systemach ciepłowniczych.

Dalej autor wymienia długą listę problemów i wyzwań stojących przed ciepłownictwem systemowym. Forum Energii podkreśla, że w ten sposób chce „przypomnieć decydentom o konieczności bardziej holistycznego spojrzenia”. Zdaniem ekspertów, opublikowany projekt rozporządzenia jest ważnym krokiem na drodze przebudowy sektora, ale dalece niewystarczającym.

Całą opinię można znaleźć tutaj.

Opracował Jędrzej Stachura

Strategia ciepłownictwa czeka na rząd