Od 2021 roku wejdzie w życie ‘reżim katowicki’ (RELACJA)

10 stycznia 2019, 16:00 Środowisko

Dziś w trakcie spotkania ekspertów z Forum Energii wraz z wiceministrem środowiska, Michałem Kurtyką podsumowano ustalenia COP24. Michał Kurtyka nie ukrywał, iż katowicki szczyt był dla niego wyzwaniem i przypomniał jakie zmiany w światowej polityce klimatycznej udało się osiągnąć w stolicy Górnego Śląska. Spotkanie relacjonuje Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl.

Źródło: Forum Energii
Źródło: Forum Energii

W trakcie spotkania otwartego przez szefową think-tanku Forum Energii, dr Joannę Maćkowiak – Panderę, wiceminister Kurtyka mówił o tym, że mało kto spodziewał się kilkanaście miesięcy temu, że uda się osiągnąć tak ambitny kompromis. Prezydent COP24 podsumowując działania w Katowicach podkreślił dużą rolę przygotowania polskich negocjatorów. Wiceminister opowiadał o kulisach organizacyjnych oraz samych rozmowach, które miały finał w Katowicach w grudniu w 2018 roku. Jego zdaniem zadanie Polski było trudne. Negocjatorzy musieli wypracować kompromis nie antagonizując stron mających bardzo różne doświadczenia i pochodzących z różnych środowisk politycznych. Dla Michała Kurtki był to pierwszy COP, w związku z tym wymieniał swoje doświadczenia jako debiutanta i podkreślał rolę i siłę zaufania w zespole, który prócz niego samego składał się jeszcze z ministra Marcina Korolca i prof. Macieja Nowickiego. Kurtyka przypomniał, że od 1 stycznia 2021 będzie obowiązywał nowy reżim, tzw. reżim katowicki. Dlatego też, jego zdaniem Katowice mogą być postrzegane na równi z Kioto i Paryżem, właśnie dzięki wypracowaniu reguł, definiujących jak porównywać cele klimatyczne realizowane przez poszczególne kraje. Przyjęty system raportowania obowiązywać będzie wszystkie państwa. W Katowicach ujednolicono również raportowanie finansowe i plany krajowe, co będzie przyczyniało się do transparentności działań.

Zdaniem Kurtyki porozumienie klimatyczne wykracza dziś poza polityki klimatyczne poszczególnych krajów. Jak powiedział, prawdopodobnie po raz ostatni poszczególne kraje miały szansę tak jasno i skutecznie wyrazić swoje stanowisko.

– Polska ma swoją specyfikę, jest nią specyfika Śląska, Katowic. Tu ma miejsce ekspansja gospodarcza – mówił prezydent COP24. Obawialiśmy się konfrontacji, ale trzydzieści tysięcy osób, które pojawiły się na szczycie wyjechały z niego, zabierając do domu pozytywne wrażenia – dodał. Jego zdaniem jest to znak, że region żyje i rozwija się gospodarczo.

– Rozszerzyliśmy także założenia strategii just transition o solidarną i sprawiedliwą transformację – przypomniał. Było to zdaniem Kurtyki istotne działanie. Równolegle do Katowic, w Paryżu Emmanuel Macron spotkał się z odmową współpracy ze strony własnych obywateli. Zdaniem Kurtyki francuski premier jest przykładem przywódcy skoncentrowanego na polityce multilateralnej. – To co stworzyliśmy w Katowicach to ramy polityki globalnej. Wkład jaki poszczególne państwa wniosą w ochronę klimatu zostaną wypracowywane w najbliższym czasie. Przedstawiciele poszczególnych krajów spotkają się we wrześniu, w czasie szczytu ONZ by ostatecznie je zadeklarować – mówił Kurtyka.

Wiceminister środowiska uważa, że polskim sukcesem jest prezentacja w szerokim kontekście elektromobilności i zaplanowane na jesień 2019 roku cykliczne forum elektromobilności, które ma odbywać się w Polsce. Jest to także element porozumienia z Marakeszu – tłumaczył. Polska będzie miejscem, gdzie będzie trwał dialog, a inicjatywa Driving Change Together zyskała poparcie 42 państw. – Zrodziła się ona dzięki współpracy z Wielką Brytanią – mówił Kurtyka. Podwaliny pod przygotowanie porozumienia Driving Change Together, zaczerpnięto z porozumienia w Birmingham, które poparło 11 krajów. Michał Kurtyka zaznaczył, że największym entuzjazmem wobec Driving Change Together wykazały się kraje najwyżej rozwinięte oraz te, które w elektromobilności dostrzegają duży potencjał.

Jeśli chodzi o dalsze plany na prezydencję, wiceminister wymienił promocję rule booka z Katowic, a także wsparcie Sekretarza Generalnego ONZ przy organizacji COP25.

Podczas spotkania głos zabrała także niezależna ekspertka ds. energetyki Lidia Wojtal, którą Michał Kurtyka nazwał weteranką szczytów klimatycznych, ponieważ uczestniczyła ona aż w 10 konferencjach klimatycznych. Wojtal tłumaczyła rolę Polski w polityce klimatycznej na poziomie unijnym i globalnym. Podkreślała, że nasz kraj będzie mógł korzystać ze wsparcia finansowego na rozwój innowacji i modernizację infrastruktury energetycznej.