Energia ze słońca całą dobę?

1 lutego 2019, 06:00 Alert
Słońce

Wraz z początkiem roku portal Singularity Hub przypomniał jakim doskonałym źródłem energii jest Słońce. Prace nad tym by łatwiej i taniej można było pozyskiwać energię ze Słońca prowadzi obecnie wiele ośrodków badawczych na całym świecie. Aktywnie w tym obszarze działa także NASA poszukując możliwości zagospodarowania kosmicznej energii słonecznej (Space solar power SSP) i przestrzennej energii słonecznej pochodzącej z przestrzeni kosmicznej (Space-based solar power SBSP). Jak przekonują eksperci SSP i SBSP pozwoliłyby rozwiązać problemy związane z produkcją energii, realnie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć wpływ człowieka na środowisko.

40 lat badań

Jedno z najbardziej rozległych opracowań NASA w historii to program rozwoju i oceny koncepcji systemu zasilania pozwalający transportować energię z kosmosu. Kosztował ponad 50 milionów dolarów. Był prowadzony w latach 1976-1980. Kolejne badania prowadzone później pokazały, że wykorzystanie energii słonecznej na dużą skalę jest poważnym wyzwaniem i wychwytywanie energii słonecznej z kosmosu jeszcze przez kilka dekad może nie być możliwe. Jak tylko uda się ją przechwycić i magazynować zmieni się zupełnie kształt światowego rynku energii. Na razie trwają dyskusje co do umiejscowienia systemów przechwytujących. Każda z rozpatrywanych opcji niesie za sobą plusy i minusy. Obecnie podstawowymi wykorzystywanymi w pracach nad pozyskiwaniem energii słonecznej z kosmosu są dwie technologie. Obie wykorzystują panele słoneczne lub ciepło słoneczne. Tworzone są prototypowe instalacje mające zwiększyć znaną dotychczas wydajność systemów fotowoltaicznych.

Istotne zabezpieczenia

Dodatkowym istotnym zagadnieniem związanym z tym rodzajem energii jest zabezpieczenie systemów. Transmisja mocy poprzez instalację o wysokiej sprawności w nieporządanych rękach może stać się niebezpieczną bronią.

Dwie podstawowe koncepcje związane z pobieraniem energii wykorzystują fotowoltaikę (panele słoneczne) lub ciepło słoneczne. Jedna koncepcja energii słonecznej wychwytuje energię słoneczną za pomocą luster, aby skoncentrować światło i podgrzać przygotowaną ciecz. To z kolei napędza turbinę w celu wytworzenia energii elektrycznej (na przykład przez wytworzenie pary wodnej).

Poważne koszty

Widoczne są na obecnym etapie prac badawczych i rozwojowych rozbieżności w szacunkowych kosztach pozyskania i przesyłu energii w opisanych systemach. NASA na razie utrzymuje, że energia z kosmosu nie jest ekonomicznie opłacalna. Jednak im częściej będą wykorzystywane rakiety wielokrotnego użytku oraz doskonalone będą możliwości magazynowania i przesyłu poza atmosferą ziemską tym koszty będą niższe.

Przed nami pewnie kilka dekad testów, badań i prób implementacji rozwiązań zanim uda się pozyskiwać energię słoneczną z kosmosu 24 godzinę na dobę przez wszystkie dni roku nieprzerwanie. Autor tekstu zamieszczonego na stronie Singularity Hub Kirk Nankivell przekonuje, że poza kwestiami finansowymi istotna jest wola polityczna, która pozwoli rozwijać tę kosmiczną technologię.

Singularityhub.com/Agata Rzędowska