Fotowoltaika zasili produkcję cukru

5 grudnia 2020, 11:00 Alert
Wizualizacja farmy PV. Fot. Polski Cukier
Wizualizacja farmy PV. Fot. Polski Cukier

Krajowa Spółka Cukrowa, spółka Skarbu Państwa, planuje budowę dużych instalacji fotowoltaicznych w swoich krajowych cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin. Jej koszt wyniesie ok. 2,2 mln zł.

Słodka fotowoltaika

Przygotowania do budowy farm fotowoltaicznych, które dostarczałyby zieloną energię na potrzeby własne KSC rozpoczęły się w 2018 roku. Przy udziale zewnętrznych ekspertów analizowano uwarunkowania lokalizacyjne (nasłonecznienie oraz zacienienie terenów) oraz wpływ czynników zewnętrznych na prace instalacji (jak zanieczyszczenia, zapylenie, zadymienie, śnieg, temperatura) we wszystkich siedmiu cukrowniach KSC w Polsce. Po przeprowadzonych analizach i wizytach studyjnych przedstawiono pozytywne rekomendacje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych na rzecz cukrowni w Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle, które dysponują odpowiednim terenami.  Jako pierwszą,, postanowiono rozpocząć od budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Oddziału KSC „Cukrownia Dobrzelin” zlokalizowanego w Dobrzelinie, w gminie Żychlin, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim.

Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć moc 520 kW, optymalną w stosunku do zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co ma pozwolić na oszczędności 35 procent kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku . Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW.

W procesie przygotowywania inwestycji w Dobrzelinie uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. KSC złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji. Zakończył się już też proces wyboru wykonawcy.

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Cukrowni Dobrzelin powinna zakończyć się w drugim kwartale 2021 roku.

KSC/Bartłomiej Sawicki

Legia Warszawa zamontowała fotowoltaikę w swoim centrum treningowym