Rys. 1. Niewykorzystanie pełnych mocy źródeł odnawialnych. Grafika: Władysław Mielczarski.

Rys. 1. Niewykorzystanie pełnych mocy źródeł odnawialnych. Grafika: Władysław Mielczarski.