Jest studium wykonalności terminala LNG małej skali Lotosu. Czeka na decyzję

19 maja 2020, 13:00 Alert
EYXpo_SWoAIsi3P l
Wizualizacja projektu LNG małej skali w Gdańsku.Grafika: Grupa Lotos

Grupa Lotos poinformowała o zakończeniu studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Kolejnym krokiem jest decyzja inwestycyjna. Przedsięwzięcie umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym.

Jest studium wykonalności. Teraz czas na decyzję inwestycyjną

Projekt Grupy Lotos jest także związany z planami rozbudowy zdolności przeładunkowych terminala LNG w Świnoujściu oraz koncepcją budowy tzw. terminala FSRU (Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej. Chodzi o pływający terminal wyposażony w pokładowe urządzenia regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Grupa Lotos analizuje projekt budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przemysłowych Gaz-System. Ma on stanowić bazę przeładunkową oraz logistyczną LNG, które zostanie dostarczone np. na stacje paliw, do bunkrowania statków lub do instalacji off-grid (poza siecią gazu ziemnego). – Transport LNG z zachowaniem jego parametrów jest możliwy dzięki specjalistycznym cysternom oraz kontenerom kriogenicznym – przekazuje spółka. Podmioty zaangażowane w projekt nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

– Chcemy utrzymywać silną pozycję lidera w dziedzinie paliw alternatywnych. Bezpośrednie sąsiedztwo portów morskich Gdańsk i Gdynia przemawia za lokalizacją bazy LNG w Gdańsku. – Zakończył się etap związany ze studium wykonalności projektu. Przed nami decyzje inwestycyjne – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.

O terminalu małej skali

Inwestycja obejmuje m.in. budowę zbiornika magazynowanego LNG, instalacji rozładunkowo-załadunkowej dla stanowiska statkowego, pompowni załadunkowo-rozładunkowej statku oraz pompowni autocystern i kontenerów. Docelowa zdolność magazynowa terminalu może wynieść ponad 3000 m sześc. LNG. Celem projektu jest analiza możliwości wejścia na nowy, perspektywiczny obszar, którym jest rynek przeładunku i bunkrowania LNG. Rozbudowa polskich zdolności importowych otwiera realną możliwość stworzenia rynku przeładunku i dystrybucji LNG w Polsce i regionie, dla której istotnym elementem w ramach łańcucha logistyki mogłaby być Baza LNG w Gdańsku.

Gdańsk znajduje się w obszarze Transeuropejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie, przez co może być istotną bazą logistyczną dla transportu LNG wzdłuż całego korytarza, zwiększając szansę na rozwój wykorzystania LNG i jego atrakcyjność jako paliwa alternatywnego. Baza LNG w Gdańsku mogłaby z powodzeniem zaopatrywać również tereny niezgazyfikowane w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”, który został utworzony w celu wsparcia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Inwestowanie w infrastrukturę ma przynieść korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Lotos/Bartłomiej Sawicki

Naimski: Baltic Pipe idzie naprzód. Może być potrzebny drugi gazoport (ROZMOWA)