Fundacja Instrat: Nie powinniśmy łagodzić polityki klimatycznej przez koronawirusa

23 marca 2020, 12:30 Alert
oze wiatraki
fot. Pixabay

Fundacja Instrat opublikowała raport „Z recesji wyjdźmy silniejsi i bardziej zieloni – rekomendacje dla Polski”, który zawiera szereg propozycji dla działań rządu w obszarze energetyki i klimatu w związku z pandemią COVID-19.

Koronawirus a polityka energetyczna i klimatyczna

– Jednym z bezpośrednich efektów ograniczenia aktywności gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 jest spadające zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce, co odbije się na wynikach finansowych krajowych elektrowni, a w konsekwencji i kopalni sprzedających im węgiel. Jednocześnie obserwujemy gwałtowny spadek cen uprawnień do emisji CO2 z ok. 25 do poziomu 15 EUR za tonę, co przyczynia się do spadku hurtowych cen energii – czytamy w raporcie Instrat.

– Niższy popyt w Polsce i Europie powoduje tymczasowy spadek emisji CO2, co oznacza, że Polska ma szansę spełnić unijny cel udziału OZE w miksie (15 procent) wyznaczony na 2020 rok. W związku z tym, w przestrzeni publicznej pojawiają się postulaty czasowego złagodzenia polityki klimatycznej. Pandemia nie powinna demobilizować wysiłków związanych ze sprawiedliwą transformacją energetyczną, ani stanowić przesłanek do opuszczania systemu ETS. Po kryzysie w 2009 roku, zaniechania na tym polu były przyczyną skokowego wzrostu emisji CO2 natychmiast po jego ustąpieniu. Krótkoterminowa poprawa statystyk nie zmieni trwałych problemów polskiego sektora energetycznego, np. zanieczyszczenia powietrza – podają autorzy raportu.

– Granice kolejnych subsydiów dla górnictwa powinny wyznaczać dotychczasowe płatności. Zgodnie z tzw. ustawą górniczą, do końca 2023 roku, limit pomocy publicznej na restrukturyzację sektora wynosi 7 mld zł. W obliczu upowszechnienia pomocy publicznej w całej Europie pogrążonej w kryzysie, nie należy nadmiernie wykorzystywać tej możliwości w Polsce na ratowanie trwale nierentownego sektora górnictwa węgla kamiennego. Zmobilizowanie środków prywatnych do finansowania programów takich jak Czyste Powietrze i Mój Prąd będzie trudniejsze niż dotychczas z powodu załamania budżetów gospodarstw domowych oraz prawdopodobnie obniżonej akcji kredytowej banków komercyjnych. W obecnej sytuacji warto rozważyć zwiększenie dofinansowania w tych programach ze strony budżetu centralnego. Środki na ten cel są możliwe do pozyskania przez rozszerzenie systemu ETS na kolejne sektory gospodarki – czytamy w raporcie Instrat.

Źródło: Fundacja Instrat

Perzyński: Koronawirus obniża emisje CO2, ale to nie powód do radości