Fundacja Instrat: Polska powinna odejść od węgla do 2030 roku, by zrealizować cel porozumienia klimatycznego

18 lutego 2020, 06:00 Alert

Raport “2030. Analiza dot. granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce” opublikowany 18 lutego przez Fundację Instrat pokazuje, że szybkie odejście Polski od spalania węgla w energetyce jest nie tylko możliwe, ale i konieczne w świetle realizacji naszych zobowiązań międzynarodowych. Eksperci Instratu przeanalizowali kluczowe scenariusze klimatyczno-energetyczne renomowanych instytucji międzynarodowych. Wynika z nich, że Polska powinna odejść od węgla najpóźniej do 2030 roku.

Węgiel. Fot. Flickr
Węgiel. Fot. Flickr

Szybkie tempo dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego jest konieczne ze względu na realizację międzynarodowych porozumień, zwłaszcza podpisanego przez ówczesną premier Beatę Szydło Porozumienia Paryskiego. Porozumienie to zakłada, że kraje będące jego sygnatariuszami zobowiążą się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tak, by wstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie nie przekraczającym 2 stopni Celsjusza, z dążeniem do 1,5 stopni Celsjusza. Żeby zrealizować jego zapisy wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą odejść od spalania węgla najpóźniej do 2030 roku.

– Data odejścia od węgla nie jest przypadkowa. Wynika bezpośrednio ze scenariuszy ograniczających ocieplenie globu do poziomu 1,5°C, które znalazły się w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Scenariusze te zakładają praktycznie całkowite zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla w krajach OECD i Unii Europejskiej do roku 2025, a w grupie scenariuszy 1,5°C z małym przekroczeniem – do roku 2030 – mówi Paweł Czyżak z Fundacji Instrat, współautor raportu.

Autorzy analizy wskazują, że wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż scenariusze najbliższe realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego, oznaczają konieczność odejścia od spalania węgla w energetyce do 2030 roku w krajach Unii Europejskiej i OECD, w tym także w Polsce. Rok 2030 jako graniczna data odejścia od węgla wynika w szczególności z analizy opracowań oraz baz danych renomowanych instytucji i grup badawczych jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oraz think-tank Climate Analytics.

Raport jest dostępny do pobrania

Fundacja Instrat