Fundusz modernizacji polskiej energetyki może wynieść 33 miliardy złotych

13 września 2019, 13:00 Alert
energetyka energia fot. Pixabay
fot. Pixabay

Wielkość funduszu modernizacji energetyki może wynieść 33 mld zł – szacuje Ministerstwo Energii.

33 mld zł na polską energetykę 

„Wartość pieniężna funduszu uzależniona będzie od ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz kursu euro/PLN. Zakładając średnią cenę uprawnień w latach 2021-2030 na poziomie 25 euro oraz średni kurs euro/PLN=4,3, wielkość funduszu może wynieść około 33 mld zł” – napisał resort w odpowiedzi na interpelacje poselską.

MŚ chce przeznaczyć środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na modernizację energetyki

Rekomendacje 

Rada Ministrów zapoznała się w lipcu z dokumentem „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje”, przedłożonym przez ministra środowiska. Ministerstwo Środowiska proponuje sprzedaż całej puli aukcyjnej uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) dostępnej dla Polski od 2021 r. i przeznaczenie dochodów z tego tytułu na modernizację energetyki.

Polska Agencja Prasowa

Sprzedaż uprawień do emisji CO2 może pozwolić na budowę atomu w Polsce