Fundusze europejskie zwiększają bezpieczeństwo powodziowe

15 września 2015, 16:00 Infrastruktura
Elektrownia wodna

„Komisja Europejska pozytywnie ocenia ideę projektów dotyczących małej retencji. Obecnie realizowane projekty Lasów Państwowych w obszarze retencji nizinnej i górskiej są pierwszymi przedsięwzięciami w Europie realizowanymi na tak dużą skalę” – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki podczas wizyty studyjnej „Mała Retencja Nizinna w Lasach Państwowych” w Zielonej Górze. Wiceszef resortu uczestniczył również w dyskusji dotyczącej podsumowania efektów realizacji inwestycji oraz planów kontynuacji Małej Retencji Nizinnej w latach 2014-2020.

Obecnie 179 nadleśnictw z całej Polski, realizuje projekt retencji nizinnej pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” przy wsparciu środków programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Jego celem jest zwiększenie możliwości retencyjnych lasów poprzez wsparcie przyjaznych dla środowiska metod retencjonowania wody. Dzięki temu zminimalizowane zostaną negatywne skutki zjawisk naturalnych, takich jak powodzie oraz susze. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 190,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to prawie 140 mln zł.

Na terenach górskich realizowana jest analogiczna inwestycja pn: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”. Polega ona na budowie lub modernizacji kilku tysięcy obiektów, których celem jest magazynowanie wody oraz lokalne jej rozprowadzenie na terenach leśnych (np. zastawki, jazy, groble, przepusty, małe zbiorniki retencyjne). Wartość projektu to ok. 140 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 119 mln zł.

Przedsięwzięcia związane z małą retencją nizinną i górską będą kontynuowane w najbliższych latach przy wsparciu programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wiceminister Sługocki podkreślił, że inwestycje te będą realizowane w trybie pozakonkursowym i przypomniał, że kryteria dla tego typu projektów zostały przyjęte jako jedne z pierwszych na I Komitecie Monitorującym POIiŚ w marcu 2015 r.

W nowej perspektywie unijnej realizowany będzie projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” obejmuje ekosystemy nizinne całego kraju. Szacuje się, że uczestniczyć w nim będą nadleśnictwa z terenu 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych na terenie wszystkich województw. W ramach inwestycji realizowane będą kompleksowe działania dotyczące zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, obejmujące rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Inwestycje związane z małą retencją są jednym ze sposób na przywrócenie naturalnej retencji terenu, co przekłada się na zwiększanie bezpieczeństwa powodziowego poprzez magazynowanie i hamowanie odpływu wody. Przyczyniają się też do zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a tym samym zapobiegają nadmiernemu przesuszeniu gleby oraz zmniejszają ryzyko pożarów w lasach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju