FX Energy rozważa projekty energetyczne w ramach zagospodarowania złóż gazu

14 września 2018, 15:45 Alert

Spółka FX Energy, należąca do Orlen Upstream z grupy PKN Orlen, rozważa zagospodarowanie złóż gazu ziemnego odkrytych wcześniej w woj. kujawsko-pomorskim i budowę tam instalacji do produkcji energii elektrycznej bądź energii elektrycznej i ciepła.

fot. Orlen Upstream

FX Energy ogłosiła zamówienie na realizację studium wykonalności budowy takich instalacji – do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – w dwóch lokalizacjach złóż gazu: Tuchola i Bajerze. Oferty w postępowaniu można składać do 26 września.

Jak podkreślono w dokumentacji przetargowej, studium wykonalności ma powstać na potrzeby inwestycji „Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego na obszarze EDGE”. Spółka FX Energy przypomniała w ogłoszeniu, że odwierty, których dotyczy zamówienie, zlokalizowane są w woj. kujawsko-pomorskim – na obszarze, gdzie w latach 2013-17 prowadziła prace poszukiwawczo-rozpoznawcze, w ramach których „odwiercono pozytywne otwory na dwóch złożach gazu”: Tuchola – odwierty Tuchola-3 i Tuchola-4 oraz Bajerze – odwierty Bajerze-1 i Bajerze-2.

„Koncepcja zagospodarowania obszaru EDGE przewiduje w jednym z wariantów zagospodarowania budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Na obecnym etapie planuje się sprzedaż energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, a ciepła do odbiorcy przemysłowego lub lokalnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej” – podkreśliła m.in. w dokumentacji spółka FX Energy. Jak zaznaczyła, zakłada się trzy warianty rozmieszczenia instalacji dla każdej z lokalizacji złóż, a wykonawca studium zarekomenduje wybór najkorzystniejszego ekonomicznie i technicznie rozwiązania.

Orlen Upstream to działająca od 2006 r. spółka, w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, powołana do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz projektów realizowanych w Polsce, Orlen Upstream działa także w Kanadzie, gdzie uzyskał dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r., wraz z nabyciem tamtejszego podmiotu wydobywczego TriOil Resources, a następnie kolejnych aktywów wydobywczych w prowincji Alberta – od 2015 r. aktywa te funkcjonują jako Orlen Upstream Canada.

Także w 2015 r. Orlen Upstream dokonał akwizycji FX Energy, nabywając 100 proc. udziałów w tej amerykańskiej spółce, dzięki czemu rozszerzył portfel prowadzonych w Polsce przez PKN Orlen projektów poszukiwawczo-wydobywczych o trzy nowe obszary: Płotki i EDGE – zlokalizowane na terenach Niżu Polskiego oraz blok poszukiwawczy w basenie lubelskim.

Polska Agencja Prasowa