font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna 8 lutego, 2018 godz. 17:15   
REDAKCJA

Gajęcka: Rynek mocy zminimalizuje ryzyko blackoutów

Linie wysokiego napięcia 1 Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

Wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Marta Gajęcka podczas spotkania szefów największych europejskich koncernów elektroenergetycznych w Brukseli przekonywała, że ostatnie decyzje legislacyjne znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Wczoraj Komisja Europejska potwierdziła, że założenia polskiej ustawy o rynku mocy są zgodne z unijnymi uregulowaniami dotyczącymi pomocy publicznej. Z kolei w poniedziałek Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności.

Szefowie koncernów zrzeszonych w organizacji Eurelectric popołudniu w Brukseli spotkali się z Marošem Šefčovičem, Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej. Wiceprezes Marta Gajęcka a zarazem szefowa zespołu ds. bezpieczeństwa energetycznego przy Prezydencie Andrzeju Dudzie podkreślała znaczenie zaakceptowanych w Brukseli i Warszawie regulacji: „Ten tydzień istotnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Zostały wprowadzone dwa rozwiązania, które to bezpieczeństwo realnie zwiększą.” – zauważyła Wiceprezes Polskiego Komitetu Energi Elektrycznej.

Marta Gajęcka podkreśliła, że Polski Komitet Energii Elektrycznej od miesięcy zabiegał w Komisji Europejskiej o notyfikację rynku mocy. Wczorajsza decyzja Brukseli jest znaczącym krokiem w kierunku minimalizacji ryzyka wystąpienia deficytów mocy w systemie energetycznym – tzw. „blackoutów”. Wiceprezes PKEE zauważyła, że rynek mocy w Polsce jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jednocześnie zmniejszającym koszty energii. „Warto też podkreślić, że zatwierdzony polski rynek mocy jest neutralny technologicznie, co w praktyce oznacza, że przewidziane w ustawie aukcje będą otwarte dla wszystkich rodzajów mocy wytwórczych, w tym OZE, a także dla instalacji magazynowania energii i zarządzania stroną popytową tzw. DSR.” – przypomniała Marta Gajęcka.

PKEE w Brukseli aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad „Pakietem Mobilności” czyli proponowanymi przez Komisję Europejską regulacjami dotyczącymi m.in. elektryfikacji sektora transportu. Wiceprezes PKEE Marta Gajęcka zauważyła, że podpisana przez Prezydenta w poniedziałek nowa ustawa o elektromobilności doskonale wpisuje się w te działania: „Ustawa o elektromobilności stanowi konstytucję, która tworzy ekosystem rozwoju transportu niskoemisyjnego w Polsce. Dzięki ustawie spodziewane są oszczędności dla konsumentów i zmniejszenie importu ropy naftowej.” – zauważyła Marta Gajęcka.

Ustawa zakłada m.in.: wybudowanie do 2020 roku 6 tysięcy punktów ładowania, 400 punktów szybkiego ładowania, 70 stacji CNG. Będą one rozmieszczone w 32 aglomeracjach i na głównych drogach. Firmy stowarzyszone w PKEE (PGE, Tauron, ENEA i ENERGA) są udziałowcami w spółce Electromobility Poland. W styczniu tego roku w wyniku konkursu ogłoszonego przez firmę wpłynęło kilkanaście projektów e-aut. Wiosną przyszłego roku spółka ma dysponować jeżdżącymi prototypami osobowych samochodów elektrycznych.

Polski Komitet Energii Elektrycznej