Gajęcka: Brak rynku mocy kosztowałby 38 mld zł

11 sierpnia 2016, 08:00 Energetyka
Elektrownia Opole
Elektrownia Opole. Fot: PGE

– Spotykamy się w pierwszą rocznice 20. stopnia zasilania. To ważny dzień, bo to nie tylko brak energii elektrycznej, ale też ogromne straty dla wielu firm w Polsce. Najdroższa jest energia niedostarczona. Jak pokazano w raporcie, w okresie do 2030 r. przy braku jakichkolwiek mechanizmów koszt takiej niedostarczonej energii wyniesie 38 mld zł. Polityka energetyczna powinna być taka, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła – zaznaczyła Marta Gajęcka, wiceprezes zarządu PGE ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych, podczas prezentacji przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) raportu pt. „Rynek mocy czyli jak uniknąć blackoutu”.

– Dla spółek energetycznych jaki i całego sektora ważnym jest, aby mieć warunki do tego, żeby wartość aktywów, którymi dysponujemy rosła. Spełnienie tego warunku wymaga stabilnego otoczenia regulacyjnego i warunków do inwestowania. Ze względu na rozwój OZE mamy problem z utrzymaniem rentowności energii konwencjonalnej. Jednocześnie nie mamy rozwiniętych na dużą skalę systemów magazynowania energii, dlatego też musimy mieć moce konwencjonalne. To one zabezpieczają i służą bezpieczeństwu energetycznemu, aby te moce utrzymywać musimy mieć warunki do inwestowania i utrzymywania rentowności aktywów którymi dysponujemy i tym, które będziemy budować. Polityka energetyczna musi być też sprzyjające otoczenie biznesowe, bo energetyka to biznes, dlatego też jednym z ważnych elementów jest rynek mocy. Bezpieczeństwo energetyczne to dobro publiczne, ale też towar, który musi być sprzedawany w sposób, który pozwoli realizować inwestycję – dodała Gajęcka.

Dzisiaj, jednotowarowy rynek energii nie działa tak, jak powinien. Uważam, że rynek mocy jest rozwiązaniem, które pozwoli stworzyć warunki do dalszych inwestycji w sektorze energetycznym i zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne. Polityka i strategia w oczywisty sposób związane są z innymi sektorami gospodarki. To musi wszystko sprawnie funkcjonować. Zakładamy, że w najbliższym czasie zostanie zaprezentowana polityka energetyczna, która pozwoli nam dostarczać energię i jednocześnie być filarem bezpieczeństwa energetycznego kraju – zakończyła Gajęcka.