Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Fot. ure.gov.pl. Grafika: Gabriela Cydejko.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Fot. ure.gov.pl. Grafika: Gabriela Cydejko.