Senator Stanisław Gawłowski. Grafika: Gabriela Cydejko.

Senator Stanisław Gawłowski. Grafika: Gabriela Cydejko.