Gawlikowska-Fyk: Klimat a energetyka jądrowa

13 listopada 2013, 13:36 Atom

Energetyka jądrowa może, mimo obaw społecznych, ponownie być na fali wznoszącej, a jest to wynikiem ambitnego podejścia wielu państw do ochrony klimatu – przekonuje Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Polskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych na blogu organizacji.

– Wprowadzenie energetyki jądrowej do miksu energetycznego wymaga jednak określenia jasnych celów (na poziomie politycznym) oraz wsparcia, w tym finansowego. W związku z tym energetyka jądrowa częściowo konkuruje ze źródłami odnawialnymi, szczególnie w państwach rozwijających się, gdzie adekwatnych funduszy brakuje – ocenia specjalistka.

Z drugiej strony, o ile kwestie klimatyczno-ekonomiczne decydują o phase in, to percepcja ryzyka decyduje o phase out. Pytanie więc – co wybrać na drodze do ekologicznej, zrównoważonej gospodarki, pozostaje w wielu przypadkach nadal otwarte – konstatuje Gawlikowska-Fyk.