Gawłowski: Mądra polityka surowcowa dla środowiska

18 lipca 2014, 11:55 Energetyka
Stanisław Gawłowski

Oczyszczanie ścieków, dostęp do wody pitnej i gospodarka odpadami to najważniejsze tematy spotkania Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w MŚ z Mohamedem Diare, wicepremierem, ministrem gospodarki i finansów Republiki Gwinei. Spotkanie odbyło się 16 lipca w Ministerstwie Środowiska.  

Chronić środowiska nie da się bez długookresowej strategii, i to strategii obejmującej wiele dziedzin. Od ochrony przyrody, poprzez politykę surowcową, emisje przemysłowe aż po gospodarowanie odpadami i oczyszczanie ścieków – powiedział Stanisław Gawłowski, otwierając spotkanie. Minister przybliżył gościom z Afryki polski system ochrony środowiska. Pokazał także jaką drogę przeszliśmy od 1989 roku, aby poprawić stan powietrza, wody i gleby w Polsce.

Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam zrobić, aby przywrócić Polsce i Polakom środowisko pozwalające żyć i pracować bez zagrożenia zdrowia. Po pierwsze zatrzymaliśmy jego degradację. Po drugie wymyśliliśmy i stworzyliśmy, podawany jako wzorcowy, system finansowego działań prośrodowiskowych. Mam tu na myśli Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po trzecie udoskonaliliśmy system monitorowania i nadzoru stanu środowiska – podkreślił minister Gawłowski.

Premier Mohamed Diare w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z priorytetów nowego rządu Republiki Gwinei jest rozwój rolnictwa oraz ochrona wód. Polskie rozwiązania i technologie np. związane z oczyszczaniem i uzdatnianiem wody mogą być w tym pomocne. Z zadowoleniem przyjął propozycję wykorzystania polskich rozwiązań i doświadczeń w zakresie organizacji i finansowania ochrony środowiska w Gwinei.

Premier Diare zainteresowany był także polskimi technologiami nagrodzonymi w konkursie Ministerstwa Środowiska – GreenEvo. Przewodniczący delegacji ustalili, że rozmowy będą kontynuowane pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Lasów i Zasobów Wodnych Republiki Gwinei i Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska