Gaz detronizuje węgiel w USA (INFOGRAFIKA)

29 marca 2016, 07:45 Alert
gaz

(Energy Information Administration/Bartłomiej Sawicki)

Od kilku dziesięcioleci węgiel stanowił podstawowe źródło wytwarzania energii elektrycznej w USA. Jak wynika jednak z prognoz amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej w tym roku gaz ziemny stanie się podstawowym źródłem energii elektrycznej w ujęciu rocznym, detronizując tym samym węgiel. Rosnąca od kilku lat liczba gazu ziemnego na rynku przyczynia się do niskich cen surowca. „Błękitne paliwo” staje się tym samym atrakcyjnym paliwem dla elektrowni. Konwencjonalne bloki węglowe są systematycznie zastępowane gazowymi.

Już w zeszłym roku, w kwietniu, pierwszy raz w historii w ujęciu miesięcznym, gaz ziemny przewyższył węgiel w wytwarzaniu energii. Różnice są wciąż niewielkie. Zarówno gaz ziemny jak i węgiel stanowią ok. 1/3 mocy produkcyjnych energii elektrycznej. Jak wynika z prognozy amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej, w obecnym roku z gazu ziemnego zostanie wyprodukowane 33 proc. energii elektrycznej, zaś z węgla 32 proc. Pozostałe źródła wytwarzania energii elektrycznej stanowią energetyka atomowa (19 proc.), odnawialne źródła energii (8 proc.) oraz energetyka wodna (6 proc.).Electricity generation USA

Źródło: Energy Information Administration

 

Rosnąca popularność gazu ziemnego wynika z niskiej ceny surowca oraz nadpodaży na rynku. W pierwszej dekadzie XXI wieku węgiel był znacznie tańszy niż gaz ziemny. Z węgla wytwarzano ok. 50 proc. energii elektrycznej w USA. Już od 2009 roku różnica pomiędzy cenami węgla a gazu ziemnego zmieniała się w związku z rosnącym wydobyciem gazu ziemnego z łupków. Zmieniło to równowagę między popytem a podażą na amerykańskim rynku. Dla przykładu w okresie ciepłej zimy w 2011/2012 r., ceny gazu ziemnego były na tyle niskie, że udział w wytwarzaniu energii elektrycznej z gazu znacząco rósł. Kiedy jednak w 2013/2014 temperatury znacząco spadły, wówczas węgiel odzyskiwał udziały w rynku energii elektrycznej dzięki rosnącej cenie gazu ziemnego.

Jak zwraca uwagę amerykańska agencja, przepisy dotyczące ochrony środowiska mające wpływ na elektrownie odgrywają drugorzędną rolę w stymulowaniu udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej. Operatorzy elektrowni inwestowali jednak w przeciągu ostatnich kilku lat w nowe bloki gazowe. Spoglądając w przyszłość regulacje środowiskowe mogą odgrywać znaczącą role w połączeniu z mechanizmami rynkowymi. Koncerny inwestując w nowe moce wytwórcze starają się zmniejszyć emisję Co2, w związku z federalnym planem Power Clean, które obowiązywać ma od 2022 r. Agencja odnotowuje także rosnący udział energii odnawialnej .W przeciwieństwie do gazu ziemnego, którego większa rola w wytwarzaniu energii elektrycznej motywowana jest działaniami rynkowymi to w przypadku OZE jego rosnący udział w wynika z decyzji polityków stanowych jak i federalnych.