Gaz-System uspokaja: Baltic Pipe pomoże, a nie zaszkodzi

9 marca 2018, 10:45 Alert
DOBRE Baltic Pipe mapa infografika przebieg
Baltic Pipe. Grafika: BiznesAlert.pl

Dostarczenie lokalnym społecznościom, władzom i organizacjom informacji na temat projektu budowy gazociągu Baltic Pipe było głównym celem wysłuchania publicznego, które odbyło się 7 marca 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Eksperci realizujący tę inwestycję podkreślali, że zapewni ona bezpieczeństwo i stabilność dostaw, a także przyczyni się do zastąpienia innych paliw kopalnych niskoemisyjnym, nietworzącym smogu gazem.

Podczas wystąpień podkreślano, że główną korzyścią płynącą z realizacji projektu Baltic Pipe jest bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości przesyłu w przypadku ewentualnych przerw w dostawach. Co więcej, dywersyfikacja oznacza również większą konkurencyjność na rynku i gotowość do przyjęcia dostaw gazu z innych kierunków.

W Polce rośnie zapotrzebowanie na gaz ziemny. Potwierdzają to dane za rok 2017 r., w którym GAZ-SYSTEM przesłał najwięcej gazu w historii – 19, 7 mld sześc. Budowa Baltic Pipe ma szansę wzmocnić ten trend. Skorzystają na tym zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przemysł. Eksperci na spotkaniu w Szczecinie przypomnieli bowiem, że dla wielu przedsiębiorstw i zakładów gaz jest podstawowym surowcem, a zarazem zasadniczym elementem tworzącym koszty.

W tym kontekście ważny jest również aspekt środowiskowy. Gaz jest niskoemisyjny i nie tworzy smogu, co wpływa na poprawę jakości powietrza.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. mieszkańcy gmin, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, zainteresowanych inwestycją. Informacji udzielali eksperci z GAZ-SYSTEM oraz instytucji uczestniczących w realizacji projektu Baltic Pipe w części morskiej i lądowej. Podczas spotkania omówiony został m.in. zakres i harmonogram projektu, stan prac, najważniejsze rodzaje oddziaływań na morzu i lądzie oraz planowane i realizowane badania środowiskowe.

Projekt Baltic Pipe realizowany jest z poszanowaniem praw wszystkich zainteresowanych stron oraz środowiska naturalnego. Wcześniej odbyły się dwa wysłuchania – w Stralsund w północnych Niemczech (27 lutego 2018 r.) i w szwedzkim Malmö (1 marca 2018 r.). Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską jako „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii. Status PCI zapewnia przejrzystość całego procesu przygotowań do realizacji inwestycji oraz umożliwia udział społeczeństwa.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki polski i duński, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji. Projekt realizowany jest przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM oraz operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu Energinet.

Więcej informacji dotyczących projektu Baltic Pipe można znaleźć na stronie www.baltic-pipe.eu/pl/

Gaz-System