Gaz-System: Brama Północna da 17 mld m3 gazu rocznie dla Polski i regionu

17 maja 2016, 12:05 Energetyka

– Projekt Baltic Pipe to uzupełnienie Bramy Północnej, która ma być gotowa do roku 2022. Całość ma umożliwić odbiór surowca do 10 mld m3 z Norwegii oraz 7,5 mld m3 z terminalu LNG – powiedział Paweł Jakubowski dyrektor pionu rozwoju OGP Gaz-System podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach. Wydarzenie jest objęte patronatem BiznesAlert.pl.

fot. Polskie LNG

– W horyzoncie czasowym 2009-2015 wybudowaliśmy 1200 km nowych gazociągów przesyłowych, co oznacza rozbudowę systemu o ponad 10 procent. Tak rozbudowany system umożliwia przesył gazu z terminalu LNG w Świnoujściu w kierunku Polski centralnej. W ostatnich dniach otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie terminalu i uzyskaliśmy koncesję na regazyfikację skroplonego gazu ziemnego – zaznaczył dyrektor pionu rozwoju OGP Gaz-System.

Zakończyliśmy konsultacje z Prezesem URE dotyczące naszego Plan Rozwoju na na lata 2016-2025. Plan obejmuje m.in. budowę pięciu interkonektorów z naszymi sąsiadami. W ten sposób stworzymy możliwość przesyłu gazu przez nasz kraj co będzie miało szczególne znaczenie w sytuacji rozbudowy terminalu do 7,5 mld m3 zdolności regazyfikacyjnych. Plan Rozwoju przewiduje również budowę około 2,5 tys. km nowych gazociągów aby zapewnić jeszcze większą elastyczność pracy systemu – powiedział Paweł Jakubowski.

Spółka rozpoczęła już prace nad kolejnym dziesięcioletnim planem rozwoju na lata 2018-2027. Planowane inwestycje mają umożliwić przyjęcie z kierunku północnego ilości gazu przekraczające zapotrzebowanie rynku krajowego, dając szansę na eksport do państw sąsiednich. W wariancie podstawowym chcemy przygotować się do odbioru ok. 17,5 mld m3  gazu  z kierunku północnego. Przełoży się to na 10 mld m3 gazu z gazociągu Baltic Pipe oraz 7,5 mld m3 z terminalu LNG. W wariancie alternatywnym zamiast budowy połączenia Baltic Pipe zakładamy budowę drugiego terminalu LNG – FSRU w okolicach Zatoki Gdańskiej.  Planujemy także budowę magazynu gazu co umożliwi nam uzyskanie efektu synergii z połączenia oferowanych usług – regazyfikacyjnych, przesyłowych i magazynowych – mówił przedstawiciel Gaz-System.

Zintegrowanie wszystkich trzech rodzajów usług ma zapewnić w przyszłości naszym klientom m.in. dostęp do globalnego rynku kontraktów spotowych w okresie sezonowych wahań cen i odbiór zakontraktowanych wolumenów w optymalny sposób w ciągu całego roku. Gaz- System zapewniałby odbiór tego surowca i dostawę w sposób jak najbardziej optymalny dla rynku zgodnie z oczekiwaniami klientów.

– Dążymy do tego aby poprzez integrację naszej infrastruktury z systemami państw naszego regionu umożliwić reeksport surowca na rynki krajów ościennych, np. na Ukrainę. Jednym z elementów tej integracji jest wspomniana wyżej Brama Północna, czyli Baltic Pipe i Terminal LNG, która może służyć nie tylko rynkowi krajowemu i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski ale też równocześnie może umożliwić przesył surowca z nowych i niezależnych źródeł gazu (Norwegia, LNG) do państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym celem jest taka rozbudowa infrastruktury, która umożliwi realną dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu, co przełoży się na większe bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjne ceny – poinformował Jakubowski.