Gaz-System: Cofnięcie decyzji w Danii nie opóźni Baltic Pipe w Polsce

4 czerwca 2021, 09:15 Alert

Zawirowania w Danii nie mają wpływu na tempo prac na rzecz budowy gazociągu Baltic Pipe w Polsce. Duńczycy odpowiedzialni za odcinek lądowy na ich terytorium mają podjąć środki zaradcze po wycofaniu decyzji środowiskowej w jego sprawie.

Budowa gazociągu Baltic Pipe. Źródło: Gaz-System
Budowa gazociągu Baltic Pipe. Źródło: Gaz-System

– Gaz-System informuje, że prace budowlane w projekcie Baltic Pipe, za które odpowiedzialna jest spółka, prowadzone zarówno na lądzie jak i na Morzu Bałtyckim przebiegają bez zakłóceń i są realizowane zgodnie z harmonogramem – podaje operator gazociągów przesyłowych w Polsce, Gaz-System.

Gaz-System potwierdza, że został poinformowany przez stronę duńską projektu Baltic Pipe – spółkę Energinet – o tym, że Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła wydaną wcześniej przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska decyzję środowiskową dotyczącą budowy Baltic Pipe na lądzie w Danii.

Decyzja duńskiej Komisji Odwoławczej nie ma wpływu na realizację projektu Baltic Pipe przez Gaz-System – informuje polski operator. – Spółka Energinet.dk obecnie analizuje konsekwencje tej decyzji w kontekście wpływu na prowadzenie prac budowlanych na lądzie w Danii w szczególności w miejscach, gdzie żyją chronione gatunki zwierząt, wymienione w odwołanej decyzji środowiskowej. Gaz-System jest w stałym kontakcie ze spółką Energinet.dk, która podejmuje działania zaradcze związane z wyjaśnieniem obecnej sytuacji.

– Na pozostałych odcinkach prace trwają w sposób niezakłócony. Wiele wskazuje na to, że prace na duńskim odcinku, którego dotyczy dzisiejsza decyzja, zostaną wstrzymane jedynie czasowo do momentu spełnienia wymogów środowiskowo-prawnych przez duńskiego inwestora – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński Polskiej Agencji Prasowej. – Podejmujemy odpowiednie działania kanałami dyplomatycznymi. Trzeba pamiętać, że projekt Baltic Pipe ma dla Europy strategiczny charakter, nikt nie powinien tracić tego faktu z oczu – dodał i podkreślił, że Polska nie jest stroną w tej sprawie i ma ograniczone pole manewru.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA – 4 czerwca 2021 roku, godz. 10.10 – komentarz Pawła Jabłońskiego

Jakóbik: Hiobowe wieści o Baltic Pipe do weryfikacji