Pierwsza polska platforma wymiany informacji na rynku gazu została zatwierdzona

22 grudnia 2020, 17:30 Alert

Gas Inside Information Platform (GIIP) jest pierwszą w Polsce platformą przeznaczoną do publikacji informacji wewnętrznych REMIT dotyczących gazu ziemnego. Jest ona przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem REMIT oraz wymaganiami ACER. Przeszła ona pozytywnie pierwszą fazę oceny przez ACER i została wpisana na oficjalną listę Inside Information Platform.

20 listopada 2020 roku Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała list otwarty mający na celu wsparcie uczestników hurtowego rynku energii w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z Rozporządzenia REMIT w świetle pandemii Covid-19. Poruszono w nim między innymi, dotyczącą wszystkich uczestników hurtowego rynku energii, kwestię publikacji informacji wewnętrznej na ogólnodostępnych platformach (tzw. Inside Information Platform – IIP).

We wspomnianym liście ACER przypomina, że do 1 stycznia 2021 r. Uczestnicy Rynku powinni wdrożyć wymagania wskazane w tzw. ACER Guidance, a więc wybrać ogólnodostępną platformę do publikacji informacji wewnętrznej (tzw. Urgent Market Messages – UMM), zamieszczoną w oficjalnym, prowadzonym przez Agencję, wykazie platform. Ze względu na wydłużający się proces rejestracji platform, ACER wskazuje, że uczestnicy rynku mogą korzystać z IIP, które pozytywnie przeszły pierwszą fazę rejestracji.

Obecnie GIIP oczekuje na zakończenie drugiego etapu rejestracji.

Informacje na temat zasad korzystania z platformy GIIP przez podmioty, które są zainteresowane możliwością publikacji wymaganych prawem informacji wewnętrznych REMIT dostępne są na stronie https://www.gasinsideinformationplatform.pl/documents.html.

Gaz-System/Michał Perzyński