Gaz-System przeprowadza trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na przesył gazu

21 lipca 2021, 18:00 Alert
Modernizacja gazociągu Polska Ukraina
Modernizacja gazociągów blisko granicy Polski i Ukrainy. Fot. OGTSUA

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System rozpoczął trzecie niewiążące badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy polskim i sąsiadującymi z naszym krajem systemami przesyłowymi. Procedura incremental przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Do 30 sierpnia 2021 roku zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o złożenie za pośrednictwem Platformy GSA, niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową.

Na podstawie otrzymanych w ramach tej procedury zgłoszeń Gaz-System i operatorzy systemów przesyłowych sąsiadujących z Polską opracują wspólne sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku dla wszystkich punktów połączeń międzysystemowych. Oszacują w ten sposób potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia i wskażą czy należy zainicjować projekt zdolności przyrostowej.

Zgodnie z kodeksem sieci CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code), sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku zostaną opublikowane do 25 października 2021 roku na stronach internetowych operatorów systemów przesyłowych.

Urząd Regulacji Energetyki i Gaz-System wyjaśniają, że „zdolność przyrostowa”, która może powstać w wyniku realizacji procedury incremental oznacza:

  • zwiększenie przepustowości technicznej w istniejących punktach połączeń międzysystemowych;
  • utworzenie nowego punktu połączenia międzysystemowego lub nowych punktów połączeń międzysystemowych;
  • udostępnienie fizycznych rewersów na połączeniach międzysystemowych, które nie były wcześniej oferowane.

Urząd Regulacji Energetyki/Gaz-System

Gaz-System omówi zasady badania zapotrzebowania rynku na przepustowości przyrostowe