GAZ-SYSTEM inwestuje w rozbudowę systemu przesyłowego na południu Polski

22 stycznia 2019, 11:25 Alert

GAZ-SYSTEM oraz Tractebel Engineering S.A. zawarły umowy na opracowanie projektu gazociągu Oświęcim – Tworzeń oraz stacji systemowej Tworzeń. Te inwestycje to część planowanego do realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Efektem rozbudowy infrastruktury będzie zwiększenie stabilności systemu przesyłowego i zapewnienie możliwości dostaw gazu do odbiorców.

Podpisane umowy obejmują opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń na budowę.

fot. Gaz-System

W ramach jednej z podpisanych umów powstanie projekt gazociągu Oświęcim – Tworzeń o średnicy 700 mm wraz z systemową stacją redukcyjno-pomiarową w Oświęcimiu o przepustowości 300 000 m3/h. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2021 roku.

W ramach odrębnej umowy Tractebel Engineering S.A zaprojektuje systemową stację redukcyjno-pomiarową Tworzeń. Powstanie ona w gminie Sławków i pozwoli na połączenie obecnie budowanej sieci przesyłowej w ramach korytarza gazowego Północ – Południe z istniejącą już infrastrukturą przesyłową GAZ-SYSTEM. Na stacji zostanie zaprojektowana śluza nadawcza tłoka dla połączenia z gazociągiem Oświęcim – Tworzeń. Projekt stacji ma zapewnić jej dwuetapową rozbudowę. W pierwszym etapie przepustowość stacji wynosić będzie 200 000 m3/h, a w drugim docelowo 400 000 m3/h. GAZ-SYSTEM oczekuje od projektanta uzyskania pozwolenia na budowę stacji w kwietniu 2020 r.

Podpisanie umów z Tractebel Engineering S.A to kolejny z etapów realizacji planowanego połączenia Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Od grudnia 2018 roku firma MGGP S.A. opracowuje projekt budowalny i wykonawczy tego gazociągu na odcinku Skoczów – Komorowice – Oświęcim. Dla tej części inwestor pozyskał już decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji.

Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z systemowymi stacjami gazowymi w Oświęcimiu i Sławkowie będą stanowiły istotny element systemu przesyłowego zapewniając transport gazu dla odbiorców z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja inwestycji i połączenie jej z oddanym do użytkowania w 2011 r. Interkonektorem Polska – Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację z europejskim rynkiem energetycznym.

Projekt budowy gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń realizowany jest w oparciu o zapisy Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późniejszymi zmianami). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Gaz-System