Gaz-System otrzymał dofinansowanie na odcinek Korytarza Północ-Południe

14 grudnia 2017, 14:45 Alert

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, wchodzący w skład Korytarza Gazowego Północ-Południe, będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zawór gazociągu. Fot. Gaz-System
Zawór gazociągu. Fot. Gaz-System

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 12 grudnia 2017 r. pomiędzy Gaz-System a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym. Planowany koszt całej inwestycji wynosi ok. 265 mln zł. Kwota dofinansowania to 140 mln zł.

W czerwcu 2017 r. Gaz-System uzyskał niezbędne pozwolenia na budowę dla gazociągu Tworóg – Kędzierzyn-Koźle, która rozpocznie się na początku 2018 r. Zakończenie prac planowane jest w 2020 r.

Gazociąg o długości 43,4 km i średnicy DN 1000 zostanie wybudowany na terenie województwa śląskiego i opolskiego w gminach Tworóg, Wielowieś, Toszek, Rudziniec i Kędzierzyn-Koźle. Nowy gazociąg zostanie połączony z planowanymi do budowy gazociągami: Tworóg – Tworzeń oraz Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle.

Gazociąg Kędzierzyn-Koźle-Tworóg. Źródło: Gaz-System

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle wraz z powiązanymi z nim projektami stanowić będzie istotny element zachodniej nitki korytarza gazowego Północ-Południe. Korytarz ten ma w przyszłości połączyć Terminal LNG w Świnoujściu oraz projektowany gazociąg Baltic Pipe z planowanym terminalem Adria LNG w Chorwacji.

Komisja Europejska nadała tej inwestycji status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI) w 2013 roku i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017. Korzyścią z realizacji tego projektu będzie zwiększenie zdolności  przesyłowych w regionie, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz poprawa bezpieczeństwa i dywersyfikacja dostaw gazu w kraju. Natomiast istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Gaz-System