Gaz-System potwierdza, że chce użyć Gazociągu Jamalskiego do dostaw z Baltic Pipe i gazoportu

9 kwietnia 2021, 10:05 Alert

Projekt Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju (KDPR) systemu przesyłowego gazu na lata 2022-2031 będzie konsultowany rynkowo od 12 kwietnia tego roku. Zawiera on założenia opisane wcześniej przez BiznesAlert.pl, czyli wykorzystanie Gazociągu Jamalskiego do rozprowadzania gazu z Baltic Pipe oraz gazoportu po Polsce.

Gazociąg. Fot. Gaz-System
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Gaz-System przypomina, że ów dokument identyfikuje przyszłe potrzeby polskiej gospodarki związane z paliwem gazowym oraz określa plan działań, które będzie realizował operator systemu przesyłowego, aby móc je spełnić. – W przygotowanym Planie Rozwoju Gaz-System zakłada realizację 30 kluczowych inwestycji, dzięki którym długość krajowej sieci przesyłowej gazu wzrośnie do 13,1 tys. km z obecnych 11 tys. km, a moc tłoczni gazu zainstalowanych w Polsce zwiększy się ponad dwukrotnie.

Plan zawiera nowe prognozy dotyczące zużycia gazu w Polsce. Wynika z nich, że w perspektywie 10-letniej nawet o 50 procent w ujęciu rocznym może wzrosnąć popyt rynkowy na gaz ziemny, natomiast zapotrzebowanie na gaz w dobie szczytowej może okresowo rosnąć nawet o ponad 100 procent wobec dotychczas notowanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019-2021. Tak duże wzrosty wynikają  z procesu transformacji, który jest coraz mocniej widoczny w sektorze energetycznym i ciepłownictwie.

– Nowy Plan Rozwoju zakłada dwie perspektywy czasowe i dwa priorytety z nimi związane. W perspektywie krótszej kluczowe jest dokończenie przez Spółkę wszystkich strategicznych projektów dywersyfikacyjnych zakładających budowę nowych lub rozbudowę obecnie istniejących punktów wejścia gazu do Polski. W perspektywie dłuższej operator będzie koncentrował się na realizacji szeregu inwestycji, które mają charakter komplementarny w stosunku do realizowanych obecnie projektów strategicznych. Priorytetem w tym okresie jest wzmocnienie krajowego system przesyłowego w ten sposób, aby móc efektywnie rozprowadzać po Polsce gaz pozyskany z nowych źródeł i obsługiwać nowych klientów, którzy podlegają procesowi transformacji energetycznej  – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

– Projekt KDRP przewiduje również wykorzystanie od 2026 roku polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na potrzeby krajowej sieci przesyłowej gazu. Aktywne korzystanie z przepustowości tego gazociągu w okresie, kiedy w Polsce będzie już zbudowany zdywersyfikowany i konkurencyjny rynek gazu, pozwoli efektywnie rozprowadzić po krajowym systemie przesyłowym gaz m.in. z tzw. Bramy Północnej (Baltic Pipe i terminalu LNG) – informuje Gaz-System. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście BiznesAlert.pl poświęconym zmianom na Gazociągu Jamalskim.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Polonizacja mocy Gazociągu Jamalskiego