Gaz-System otrzymał zgodę na obrót gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania

4 października 2021, 13:15 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał zgodę na prowadzenie przez Gaz-System obrotu gazem na sąsiadujących obszarach bilansowania oraz na przesyłanie gazu między nimi.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podaje, że decyzja obowiązuje od pierwszego października 2021 do pierwszego października 2022 roku.

URE podkreśla, że uzyskanie tej zgody jest alternatywą dla obrotu produktami przenoszącymi prawo własności lub produktami związanymi z lokalizacją OSP na jego własnym obszarze bilansowania. Podlega jednak corocznej ocenie, dlatego operator zwrócił się do prezesa URE z wnioskiem o zgodę na prowadzenie tej działalności przez kolejny rok.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

Trzeci i ostatni budowniczy Baltic Pipe obrał kurs na Bałtyk