Gaz-System i PGNiG zbudują śląski odcinek Korytarza Północ-Południe

8 lutego 2016, 10:15 Alert

(Gaz-System)

Nord Stream AG

W ubiegły piątek Gaz-System podpisał umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla gazociągu relacji Czeszów-Wierzchowice o średnicy 1000 mm i długości 14 km. Umowa została zawarta z wybranym w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonawcą PGNiG Technologie. Kontrakt ma wartość 49,9 mln zł netto.

Jak podkreśla Gaz-System, nowy gazociąg umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z krajów Unii Europejskiej i stanowić będzie element Korytarza Północ-Południe. Inwestycja jest planowana do współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.