Gaz-System i Polskie LNG będą wspierać polskich strażaków

17 grudnia 2018, 16:30 Alert
Gaz-System

Wspólne projekty badawcze i dydaktyczne oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu – to najważniejsze zapisy porozumienia. Dokument, parafowany 17 grudnia 2018 r., reguluje warunki współpracy pomiędzy spółkami Gaz-System i Polskim LNG oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Porozumienie umożliwia realizację celów badawczych i rozwojowych, a także organizację ćwiczeń, warsztatów, konferencji i sympozjów naukowych. Dzięki temu porozumieniu sygnatariusze mogą starać się o krajowe i międzynarodowe dofinansowanie wspólnych projektów.

– Wiedzy o systemie przesyłowym nie uzyska się w ciągu kilku godzin. Porozumienie, które dziś podpisaliśmy daje możliwość kompleksowej współpracy, stanowiąc tym samym gwarancje lepszego zrozumienia specyfiki naszej pracy – powiedział Paweł Mońka, dyrektor Pionu BHP i PPOŻ Gaz-System i Polskiego LNG.

Współpraca obejmie praktyki zawodowe, jak i dostęp do specjalistycznego wyposażenia. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mają również zagwarantowaną pomoc podczas przygotowywania prac dyplomowych.

– Bezpieczny transport gazu to misja naszych spółek. Współpraca ze strażą pożarną, już na poziomie edukacji, jest dla nas szczególnie ważna. Im lepiej się znamy ze strażakami, tym lepiej będziemy współpracowali np. w sytuacjach kryzysowych – dodał dyrektor Mońka.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane 17 grudnia 2018 r. przez Pawła Mońkę, Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ, w ramach pełnomocnictwa Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. i Polskiego LNG S.A. oraz Pawła Kępkę, Rektora-Komendanta Głównej Szkoły Służby Pożarniczej. Dokument podpisano w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Gaz-System