Gazociąg Warszawski (Rembelszczyzna–Mory). Źródło: Gaz-System

Gazociąg Warszawski (Rembelszczyzna–Mory). Źródło: Gaz-System