Jakóbik: Amerykańskie serca będą pompować gaz Bramy Północnej w krwioobieg regionu

16 sierpnia 2019, 07:30 Energetyka
Grafika BiznesAlert.pl: Brama Północna.
Grafika BiznesAlert.pl: Brama Północna.

Znaczenie umowy Gaz-System i Solar Turbines wykracza poza projekt Baltic Pipe. Małe serca z Ameryki będą pompować gaz Bramy Północnej przez krwioobieg całej Polski, a może i jej sąsiadów – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Umowa Gaz-System i Solar Turbines

14 sierpnia Gaz-System podpisał umowę z amerykańską firmą Solar Turbines na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład Programu Baltic Pipe zlokalizowanych w Polsce. Dostawa obejmuje łącznie 10 agregatów sprężarkowych o mocy od 5 do 10 MW, które trafią odpowiednio w ilościach 3 szt. do Tłoczni Gazu Goleniów, 3 szt. do Tłoczni Gazu Gustorzyn i 4 szt. do Tłoczni Gazu Odolanów. Dostawa będzie zrealizowana w okresie od 18 do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Polskie tłocznie Baltic Pipe ze sprzętem amerykańskim

Dialog energetyczny Polska-USA

Każda umowa z USA zwiększa znaczenie strategiczne bezpieczeństwa Polski z punktu widzenia Amerykanów, więc kontrakt na 550 mln zł z Solar Turbines także. To kolejny element budowy współpracy energetycznej Polska-USA podjętej w ramach dialogu strategicznego zapoczątkowanego przez sekretarza energii Ricka Perryego i pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

Perry odwiedzi Polskę w sierpniu by rozmawiać dalej o energetyce

Należy jednak podkreślić, że USA wspierają Polskę jako kraj NATO i angażują się w inicjatywy Sojuszu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, w tym bezpieczeństwa dostaw przez Baltic Pipe, jeszcze od szczytu NATO w 2015 roku, co opisywałem w BiznesAlert.pl. Polacy we współpracy z Norwegami i Duńczykami (państwa Baltic Pipe) wspierani przez Amerykanów wywalczyli zapis o ochronie morskich szlaków dostaw surowców przez NATO. Umowa z Solar Turbines jest zatem pokłosiem, a nie pierwszym objawem, pożądanego zaangażowania USA w osłonę Baltic Pipe, na przykład przed problemami z krzyżowaniem z Nord Stream 2.

Jakóbik: Czy krzyżowanie z Nord Stream 2 opóźni Baltic Pipe?

Amerykańskie serca polskiego systemu przesyłowego

Jednakże budowa tłoczni z pomocą Amerykanów ma znaczenie wykraczające poza Plan Baltic Pipe. Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień cytowany przez BiznesAlert.pl zdradził, że sprzęt od Solar Turbines pozwoli zwiększyć o 50 procent moc tłoczni zainstalowanych w Polsce. Pozwoli rozprowadzać gaz z Baltic Pipe oraz FSRU w Gdańsku po całej Polsce. – Pozwoli dostarczyć gaz z tych nowych kierunków do Polski, ale także do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż realizujemy gazociągi z Litwą i Słowacją, a na deskach kreślarskich mamy połączenia z Czechami i Ukrainą – podsumował prezes.

Oznacza to, że sprężarki z USA posłużą całej Bramie Północnej – rozbudowanemu gazoportowi, Baltic Pipe i FSRU (tzw. drugiemu gazoportowi). Te pompy będą małymi sercami rozprowadzającymi gaz po całym kraju. To szczególnie istotne w obliczu wyzwań opisanych w tekście o problemach Gazociągu Polska-Ukraina. Dopiero pełna modernizacja infrastruktury przesyłowej w Polsce pozwoli zlikwidować wąskie gardła ograniczające potencjał wykorzystania Bramy Północnej w kraju i za granicą. Pytany przeze mnie o to, kiedy tłocznie z USA umożliwią dostawy nowym gazociągiem na Ukrainę, prezes Stępień odparł, że w 2022 roku. To potwierdzenie analizy z czerwca 2019 roku, w której postawiłem tezę, że ta infrastruktura będzie mogła powstać dopiero wtedy.

Jakóbik: Gazociąg Polska-Ukraina po 2022 roku, bo do tanga trzeba dwojga (FELIETON)

Dwa ptaki jednym kamieniem

Umowa Gaz-System z Solar Turbines to, używając powiedzenia amerykańskiego, uderzenie dwóch ptaków jednym kamieniem. Wpisanie jak największej części infrastruktury w Plan Baltic Pipe pozwoli być może uzyskać dalsze dofinansowanie (unijne, itp.) prac, które normalnie służyłyby tylko potrzebom krajowym. Tak było również w przypadku Gazociągu Polska-Litwa, którego infrastruktura towarzysząca dofinansowana z Unii pozwoliła przyspieszyć gazyfikację Polski północno-wschodniej.