Gaz-System i Transgaz wzmacniają współpracę przy dostawach gazu

7 czerwca 2021, 13:45 Alert
Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Gaz-System i rumuński operator systemu przesyłowego, spółka National Transmismission Company (SNTGN) Transgaz zawarli porozumienie o współpracy. Dotyczy ono wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu naturalnego, integracji rynku i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu.

Dostawy gazu, integracja rynku i rozwój

Obie strony potwierdziły w ten sposób intencję i zobowiązanie do podejmowania kroków w celu stworzenia fundamentów partnerskiej współpracy oraz określenia możliwości dla nowych obszarów wzajemnego wsparcia. Porozumienie ma na celu wypracowanie jednolitego podejścia do realizacji strategicznych celów UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu naturalnego, integracji rynku i zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach porozumienia Strony zdecydowały się na ścisłą współpracę w zakresie działań podejmowanych na szczeblu zarówno regionalnym, jak i unijnym – czytamy w komunikacie.

Gaz-System i Transgaz chcą by transformacja energetyczna była wdrażana w sposób sprawiedliwy i efektywny kosztowo, co pozwoli na osiągnięcie zróżnicowanego i dobrze zintegrowanego rynku energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jednocześnie operatorzy zobowiązują się do zacieśnienia współpracy w zakresie rynków gazu ziemnego i LNG, gdyż te nośniki energii będą odgrywać kluczową rolę w procesie dekarbonizacji zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. Ponadto spółki będą rozpoznawać możliwości współpracy w zakresie przesyłania nowych gazów i wodoru, co będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania i rozwoju krajowych systemów przesyłowych w obu krajach.

SNTGN Transgaz i Gaz-System zobowiązują się do podejmowania dalszych działań w celu zapewnienia efektywnej realizacji zawartego porozumienia. Strony są przekonane, że obustronna współpraca będzie korzystna nie tylko dla krajów zaangażowanych, ale także dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej – czytamy.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Gaz-System: Cofnięcie decyzji w Danii nie opóźni Baltic Pipe w Polsce