Gaz-System zbada wykonalność drugiego gazoportu. Wyniki do końca roku

27 marca 2017, 09:00 Alert
terminal LNG
Dostawa LNG. Źródło: Gaz-System

Gaz-System zakończył postępowanie na wybór wykonawcy Studium Wykonalności terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi. Do końca roku poznamy jego wyniki – czytamy w komunikacie spółki.

Studium Wykonalności FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) obejmuje swoim zakresem przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 nawet do 8,2 mld m3. Analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, świadczyć może również m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, tzn. „tankowania” statków napędzanych LNG. Jako potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon Zatoki Gdańskiej.

8 marca 2017 r. Gaz–System zakończył prace komisji nad weryfikacją zgodności złożonych ofert z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz przekazał informację o wyborze wykonawcy. Zgodnie z regulaminem, podmioty uczestniczące w postępowaniu mogły składać ewentualne odwołania do 21 marca br. Trwają intensywne prace nad finalizacją postępowania – intencją zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą jeszcze w marcu.

W postępowaniu udział wzięło osiem podmiotów. Pozwoliło to zamawiającemu  na wybór najkorzystniejszej oferty cenowej, po spełnieniu bardzo restrykcyjnych wymogów odnośnie zarówno doświadczenia w realizacji tego typu projektów, jak i wykazania odpowiednich kwalifikacji kadry ekspertów nadzorujących poszczególne etapy prac nad dokumentem.

Zakończenie prac i odbiór Studium Wykonalności przewidziano na listopad br. W przypadku podjęcia przez Gaz-System pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wraz z niezbędną rozbudową sieci to blisko 3 mld złotych.

Po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu zaobserwowano bardzo pozytywną reakcję rynku konsumującego z roku na rok coraz większe ilości gazu ziemnego – również w postaci LNG – podaje spółka.

Korytarz Norweski przyspiesza. Plan B to drugi gazoport