Gaz-System rozpoczyna budowę kolejnego elementu Korytarza Północ-Południe

5 grudnia 2017, 14:15 Alert
Instalacja gazowa gazociąg rurociąg
Instalacja gazowa

Kolejny element Korytarza Gazowego Północ-Południe wkracza w fazę realizacji. Gaz-System posiada już komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. miliard zł.

Realizacja inwestycji wymagała uzyskania czterech odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę – podała spółka. Wojewoda małopolski wydał decyzję dla Zadania nr 1 tj. odcinka Pogórska Wola – Opatowiec oraz Zadania nr 3 (odcinek Pałecznica – Sławków). Z kolei wojewoda świętokrzyski decyzję dla Zadania nr 2 – (odcinek Opatowiec – Pałecznica), a wojewoda śląski dla Zadania nr 4 (odcinek Sławków – Tworzeń).

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę kończy etap projektowania. Projekt budowlany i wykonawczy został przygotowany przez firmę Tractebel Engineering. Kolejnym ważnym krokiem dla tej inwestycji będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

Gazociąg relacji Pogórska Wola-Tworzeń o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym: 8,4 MPa, będzie miał długość ok. 168 km. Jego trasa będzie przebiegać przez trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie. Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1731 – tekst jednolity z późn. zm.).

Celem projektowanej inwestycji jest poprawa warunków technicznych przesyłania gazu oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania paliwa gazowego do odbiorców. Gaz-System zwraca uwagę, że rozbudowa systemu przesyłowego w zakresie przepustowości na kierunku wschód-zachód stworzy warunki dla rozwoju rynku gazu na obszarze południowej Polski. Budowa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń wraz z realizacją innych powiązanych zadań inwestycyjnych stanowi istotny element wdrożenia na terenie Polski koncepcji środkowoeuropejskiego korytarza gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 1 miliard zł. Budowa gazociągu planowana jest do współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gaz-System