Gaz-System wybrał dostawcę rur do gazociągu na Słowację

29 października 2019, 10:15 Alert
Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów fot. Gaz-System
Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów fot. Gaz-System

W poniedziałek 28 października Gaz-System wybrał najkorzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska – Słowacja.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Ferrum, o wartości ok. 21,3 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 90,8 mln zł netto (według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert). W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację dostaw rur od początku marca do końca kwietnia 2020 r.

Gaz-System zainaugurował budowę polskiej części interkonektora gazowego Polska-Słowacja na początku września br. Gazociąg połączy węzeł gazu w Strachocinie (województwo podkarpackie) ze słowacką tłocznią gazu w miejscowości Veľké Kapušany. Przedsięwzięcie realizuje konsorcjum firm w składzie: Budimex Mostostal oraz Mostostal Kraków. Wartość umowy na realizację tej inwestycji wynosi ponad 500 mln zł. Gazociąg będzie miał długość około 59 km, średnicę 1000 mm, a ciśnienie robocze będzie wynosiło 8,4 MPa.
CIRE.PL

Deutsch: Gaz odnawialny to także wodór z gazociągu