Dostawy Gazociągiem Jamalskim przez Polskę podrożeją w przyszłym roku

8 czerwca 2020, 06:30 Alert
Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. BiznesAlert.pl

Prezes URE zatwierdził wyższe taryfy Gaz-System oraz EuRoPol Gaz na 2021 rok. Wprowadzenie w życie taryfy Gaz-System oznacza wzrost stawek w punktach wejścia o 10 procent. Wyższa taryfa dla EuRoPol oznaczać będzie wzrost średnich płatności za usługę przesyłania gazu Gazociągiem Jamalskim o 16,5 procent. Powodem są inwestycje Gaz-System, jak rozbudowa gazoportu czy Baltic Pipe.

Taryfy dla Gaz-Systemu na 2021 rok

Wprowadzenie w życie taryfy Gaz-System oznacza wzrost stawek w punktach wejścia o 10 procent dla gazu E i 13,1 procent dla gazu L w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 rok. Stawki w punktach wyjścia wzrosną odpowiednio o 0,1 procent  (E) i 2,1 procent (L). – Wzrost stawek wynika ze znacznych inwestycji o strategicznym charakterze, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski, realizowanych przez Gaz-System – podaje URE. Warto przypomnieć, że Gaz-System rozbudowuje terminal LNG w Świnoujściu i jest partnerem projektu budowy gazociągu Baltic Pipe mających zwiększyć przepustowość dostaw gazu spoza Rosji do Polski.

Dostawy Gazociągiem Jamalskim przez Polskę będą droższe

Prezes URE zatwierdził taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego na 2021 rok polskim odcinkiem systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa (tzw. Gazociąg Jamalski), należącym do EuRoPol Gaz. Wprowadzenie do stosowania taryfy na 2021 rok skutkować będzie wzrostem średnich płatności za usługę przesyłania gazu o 16,5 procent w stosunku do taryfy, którą EuRoPol Gaz stosuje obecnie. Została ona zatwierdzona w grudniu 2016 roku na 2017 rok, z uwagi na odwołania od decyzji zatwierdzających taryfy na lata 2018-2020.

Taryfa ta jest jednak niższa od taryfy zatwierdzonej na 2020 rok – średnio o 15,4 procent. Taryfa na 2020 rok nie została zastosowana ze względu na odwołanie przedsiębiorstwa do sądu. Postępowanie jest w toku. Taryfa może być jednak wprowadzona do końca tego roku, o ile decyzja prezesa URE w tym zakresie uprawomocni się do 31 grudnia 2020 roku. Obie taryfy zostały zatwierdzone na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Historia z Jamałem w tle

SGT EuRoPol GAZ  jest właścicielem polskiej części Gazociągu Jamalskiego. Spółka świadczy usługę przesyłową na podstawie koncesji wydanej przez prezesa URE do 31 grudnia 2025 roku. Funkcję operatora na tym gazociągu, na mocy decyzji prezesa URE, pełni Gaz – System w którego dyspozycji – po wygaśnięciu w maju tego roku jednego z dwóch tzw. kontraktów historycznych – pozostaje ponad 90 procent mocy przesyłowych gazociągu.

W ostatnim dniu maja 2019 roku została zatwierdzona taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego, ustalona przez EuRoPol GAZ na 2020 rok. Podobnie jak w przypadku taryf tego przedsiębiorstwa na rok 2018 i 2019, również ta nie została wprowadzona do stosowania na skutek odwołania, o którym prezes URE poinformował 12 czerwca 2019 roku. Tym samym, do rozliczeń za usługi przesyłania gazu świadczone na polskim odcinku gazociągu Jamał-Europa była stosowana ostatnia prawomocna taryfa tego przedsiębiorstwa, czyli z 2017 roku.

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki

Jakóbik/Marszałkowski: Historia wciąż ciąży na Gazociągu Jamalskim (ANALIZA)