Gazociąg Lasów-Jeleniów uzyskał pozwolenie na użytkowanie

27 maja 2015, 14:51 Alert
Rura gazowa

(Gaz-System)

20 maja 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla gazociągu Lasów-Jeleniów.

Gazociąg od węzła Lasów do tłoczni Jeleniów o średnicy 700 mm i długości ok. 17,5 km, zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Pieńsk, Zgorzelec, Węgliniec i Nowogrodziec.

Budowa gazociągu Lasów-Jeleniów jest powiązana z rozbudową systemu gazociągów przesyłowych na Dolnym Śląsku, w ramach projektu „Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy”. Ukończenie inwestycji pozwoli na połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska oraz zwiększenie krajowego bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Inwestycja została realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.).
Budowa gazociągu została dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy” na kwotę 105,89 mln zł.

Program inwestycyjny 2015-2023

Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Polska – Litwa).