Gaz-System podpisał kolejną umowę budowy odcinka Gazociągu Polska-Litwa

14 kwietnia 2020, 13:00 Alert
Gazociąg Polska – Litwa. Fot.:Gaz – System
Gazociąg Polska - Litwa. Fot. Gaz - System

Gaz-System zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych drugiej części północnego odcinka Gazociągu Polska-Litwa.

Podpisanie umowy

Kontrakt na roboty budowlane na fragmencie Konopki–Kuków o długości ok. 77 km, został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy. Gaz–System zawarł umowy wykonawcze dla dwóch z trzech odcinków północnej trasy polsko-litewskiego połączenia gazowego (GIPL). W marcu tego roku został zakontraktowany wykonawca robót budowlanych dla trzeciej części tego odcinka GIPL na trasie Kuków do granicy państwa.

– Gazociąg Polska–Litwa stanowi ważny element integracji rynków gazu krajów bałtyckich. Podpisana umowa to wyraz konsekwentnej realizacji inwestycji mimo aktualnych ograniczeń spowodowanych epidemią. Jest to możliwe dzięki bieżącej współpracy Gaz-System z wykonawcami – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes zarządu Gaz-System. – Spółka monitoruje rynek i prowadzi aktywny dialog ze swoimi kontrahentami, co pozwala wypracować rozwiązania optymalne dla stron oraz zapewniające bezpieczne i skuteczne prowadzenie prac – dodał Zawartko.

Północny odcinek gazociągu Polska – Litwa

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie  zlokalizowany na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez pięć powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20–30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

  1. odcinek (ok. 61 km)  w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;
  2. odcinek (ok. 77 km) – powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
  3.  odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Obecnie trwa etap oceny ofert na pierwszą część północnego odcinka oraz dwie części odcinka południowego GIPL, na którym prowadzone są prace przygotowawcze.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro (dla obu inwestorów projektu – Gaz–System oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.

Gaz – System/Bartłomiej Sawicki

Gaz-System zawarł umowy przybliżające do budowy Gazociągu Polska-Litwa