Gazociąg Siła Syberii praktycznie gotowy

26 lipca 2018, 13:45 Alert
gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom siła syberii
Siła Syberii. Fot. Gazprom

Gazprom zbudował już 90 procent rurociągu Siła Syberii (z rosyjskiego Сила Сибири), biegnącego z serca Jakucji do granicy z Chinami w Amurskim Regionie. Licząca 1954 km główna część gazociągu integruje stacje sprężarkowe w jeden gazowy system przesyłowy, łącząc pola gazowe z odbiorcami gazu. Część liniowa obejmuje: rzeczywisty rurociąg z odgałęzieniami, pętlami i mostami, zawory odcinające, przejścia przez naturalne i sztuczne przeszkody, urządzenia do redukcji ciśnienia gazu, urządzenia do czyszczenia rurociągów gazowych i do wtryskiwania metanolu.

W ramach budowania wschodniej trasy rosyjskich dostaw gazu do Chin, Gazprom tworzy nowe duże centra produkcji. W Jakucji trwają intensywne prace nad powstaniem bazy obsługującej złoże Czajadinskoje. Do chwili obecnej ukończono już budowę 113 odwiertów produkcyjnych i zainstalowano główne wyposażenie, niezbędne do prowadzenia wydobycia i obróbki kondensatu. Oznacza to, że przygotowano zaledwie 50 procent obiektów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji gazu.

Gazociąg Siła Syberii. Grafika: Gazprom

W bieżącym roku większość prac budowlanych i instalacyjnych zostanie zakończona. W 2019 rok zaplanowano przeprowadzenie testów technicznych gazociągu, zainstalowanie systemów zasilania, łączności i telemechaniki, uruchomienie oraz prace adaptacyjne. Gazprom poinformował o tym w specjalnym raporcie.

RIA Novosti/Roma Bojanowicz