Gazociągi pływającego gazoportu mają zielone światło

26 stycznia 2023, 15:00 Alert

Część lądowa projektu FSRU Gdańsk, czyli pływającego gazoportu, ma komplet decyzji lokalizacyjnych gazociągów.

FSRU na Litwie. Fot.Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
FSRU na Litwie. Fot.Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Wojewoda kujawsko-pomorski wydał dwie decyzje lokalizacyjne w sprawie Gazociągu Gustorzyn-Gardeja po tym jak miesiąc wcześniej wojewoda pomorski wydał takie w sprawie Gazociągu Gardeja-Kolnik. Oznacza to, że część lądowa FSRU ma komplet decyzji, które pozwolą rozbudować system gazociągowy tak, aby efektywnie rozprowadzić gaz z Gdańska do Polski środkowej.

Chodzi o wspomniane gazociągi między Kolnikiem a Gardeją o długości łącznie 250 km. – Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę – powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-System.

Gaz-System przypomina, że w październiku 2022 roku podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na prace projektowe, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych badań (w tym przyrodniczych i geologiczno – inżynierskich). – Umowa zakłada uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę w zakresie realizacji gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na doradcę technicznego, który będzie wspomagał Gaz-System w nadzorowaniu prac wykonywanych przez Rambøll – czytamy w komunikacie.

– W grudniu 2022 roku Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na  opracowanie specyfikacji technicznej i przeprowadzenie prac projektowych dla  pływającego terminalu LNG. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro – czytamy dalej. Gaz-System podaje, że oddanie inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik