Wyciek: Sojusz z udziałem Niemiec może uderzyć w przyszłość gazociągów w Polsce

4 maja 2021, 19:00 Alert

Dokument non-paper autorstwa sojuszu państw domagającej się szybkiej dekarbonizacji infrastruktury energetycznej to postulat zakończenia jakiegokolwiek wsparcia infrastruktury paliw kopalnych, w tym gazu i ropy. Państwa będą rozmawiać piątego maja o tym, czy będzie możliwe dofinansowanie dostosowania gazociągów do transportu gazów odnawialnych, jak wodór. Taka możliwość w przypadku Baltic Pipe pozwoliłaby pozyskać nowe środki Polakom, ale może zostać wykluczona.

Wodorociągi w Polsce. Grafika: European Hydrogen Backbone
Wodorociągi w Polsce. Grafika: European Hydrogen Backbone

Austria, Belgia, Dania, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Holandia i Szwecja domagają się, aby rewizja regulacji TEN-E o transeuropejskich sieciach energetycznych wykluczyła wsparcie projektów związanych z paliwami kopalnymi. Oznaczałoby to, że Projekty Wspólnego Zainteresowania Unii Europejskiej będą musiały przyczyniać się do realizacji celów polityki klimatycznej oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Komisja Europejska domagała się zatrzymania wsparcia projektów naftowych i gazowych oraz promocji w zamian infrastruktury służącej do transportu wodoru oraz energii ze źródeł odnawialnych. Nowe zapisy miałyby za to pozwolić na poparcie projektów unijnych z krajami trzecimi, czyli Projektów Wspólnego Interesu (Projects of Mutual Interest).

Rewizja TEN-E jest przedmiotem prac Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim. Raportuje na ich temat poseł Zdzisław Krasnodębski z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dalsza dyskusja właściwych ministrów krajów członkowskich ma się odbyć piątego maja i przygotować stanowisko Rady Unii Europejskiej na ten temat.

Wsparcie unijne projektów infrastrukturalnych PCI pozwoliło dofinansować liczne projekty elektroenergetyczne oraz gazowe, między innymi budowę gazoportu w Świnoujściu czy gazociągu Baltic Pipe, za pomocą narzędzia „Łącząc Europę” (CEF). Do rozstrzygnięcia pozostaje czy projektem PCI mogłoby się stać dostosowanie istniejącej infrastruktury gazowej do potrzeb transportu gazów odnawialnych, jak wodór. Infrastruktura przekształcona w ten sposób mogłaby dalej funkcjonować pomimo celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Plany takich zmian są rozważane obecnie w Polsce, a spółki jak PGNiG, Grupa Lotos i PKN Orlen planują istotne inwestycje w tym kierunku.

Wojciech Jakóbik

Niemcy nie chcą sankcji wobec Nord Stream 2. Rosjanie liczą na Nord Stream 3 na wodór