Gazowy sojusz pro turecki

8 kwietnia 2015, 07:58 Alert
Korytarz Południowy
Gazociągi Korytarza Południowego, BP

(Rzeczpospolita/CIRE)

Jak poinformowała dzisiejsza „Rzeczpospolita”, pięć państw podpisało się pod deklaracją o wzmocnieniu współpracy energetycznej. Są to Turcja, Węgry, Serbia, Grecja i Macedonia. 

– Wyraziliśmy poparcie dla utworzenia realnego wariantu zróżnicowania tras i źródeł transportu gazu ziemnego z Turcji przez terytoria naszych krajów, do państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz innych – czytamy w cytowanym przez gazetę dokumencie jaki został upubliczniony przez MSZ Grecji.

Jak jednak zauważa „Rz”, podpisana deklaracja nie precyzuje, które z projektów państwa te uznają jako poprawiające bezpieczeństwo energetyczne.

Jak przypomina dziennik, przez Turcję ma zostać poprowadzony m.in. Turecki Potok i TANAP.