Gazprom intensyfikuje współpracę w Chinach

16 lutego 2017, 06:15 Alert
arktyka gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom
Praca przy gazociągach. Fot. Gazprom

15 lutego w Pekinie doszło do roboczego spotkania prezesa Gazpromu Aleksieja Millera z wicepremierem Chin Zhangiem Gaolim – poinformowała spółka. Rosjanie chcą zacieśnić współpracę energetyczną z Państwem Środka, aby zapewnić sobie m.in. rynek zbytu na gaz.

Podczas spotkania strony pozytywnie oceniły przebieg oraz perspektywy współpracy Gazpromu z chińskimi spółkami energetycznymi oraz instytucjami finansowymi. Szczególną uwagę poświęcono projektowi rurociągowych dostaw rosyjskiego gazu do Chin.

Siły Syberii

Tego samego dnia doszło do spotkania roboczego Aleksieja Millera z prezesem CNPC Wangiem Yilinem. Omówili oni postęp realizacji projektu dostaw rosyjskiego gazu do Chin przez wschodni szlak (gazociąg Siła Syberii) oraz przez tzw. trasę zachodnią (gazociąg Siła Syberii 2). W przekonaniu stron budowa gazociągu Siła Syberii jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Trwają przygotowania do budowy transgranicznego odcinka magistrali.

Miller oraz Yilin zauważyli, że projekt dostaw gazu z rejonu Dalekiego Wschodu jest dopełnieniem oraz rozszerzeniem szlaku zachodniego (gazociąg Siła Syberii 2). Strony dokonały podsumowania głównych kwestii technicznych i porozumiały się co do rozpoczęcia etapu rozmów handlowych na temat projektu.

Magazyn gazu

Podczas rozmowy poruszono temat realizacji projektu budowy rafinerii Amur. Strony zakończyły również ostateczne negocjacje w sprawie uczestnictwa China Petroleum Engineering & Construction Corporation (spółka zależna CNPC) w projekcie budowy Amurskiego Zakładu Przetwórstwa Gazu.

Aleksiej Miller i Wang Yilin omówili również rezultaty dotychczasowej współpracy przy projektach w obszarze magazynowania gazu oraz podpisali umowę na techniczno-geologiczne badania na potrzeby wspólnej budowy podziemnego magazynu. Jak wynika z dokumentu, zostanie wykonana ocena geologicznych, technologicznych oraz ekonomicznych warunków budowy podziemnych magazynów, dla których bazą surowcową mają stać się m.in. złoża Shenzhen 2-1.

Strony omówiły również perspektywy wspólnej realizacji projektów w obszarze energetyki gazowej w Chinach. Postanowiono, że w 2017 roku zostaną zakończone przygotowania do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie projektu pilotażowego.

Firmy podjęły również decyzję o powołaniu w ramach Wspólnej Komisji Koordynującej Gazpromu i CNPC nowej grupy roboczej zajmującej się współpracą w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji personelu oraz wymiany doświadczenia. Ponadto podczas spotkania padł temat współpracy przy wykorzystywaniu CNG jako paliwa dla transportu międzynarodowego na szlaku komunikacyjnym Chiny-Europa”.

– Partnerstwo strategiczne z CNPC jest stopniowo rozwijane. Jestem przekonany, że unikalne doświadczenie oraz olbrzymie możliwości Gazpromu pomogą Chinom realizować ambitne plany dotyczące rozwoju rynku gazowego, w tym te odnoszące się do zaspokojenia zapotrzebowania na surowiec. Do 2020 roku udział gazu w bilansie energetycznym Chin ma wzrosnąć z 6 do 10 procent. Zgodnie z założeniami do tego czasu zapotrzebowanie na import może wzrosnąć dwukrotnie – do 150 mld m3. Realizujemy już wspólnie z CNPC projekt dostaw gazu z Rosji do Chin przez wschodni szlak. Rozmawiamy również o dodatkowym projekcie dostaw gazu z Dalekiego Wschodu – powiedział Miller.

Chiny chcą więcej gazu

W 2016 roku Chiny wydobyły 137,1 mld m3 gazu. Import wzrósł o 22 procent do 75,2 mld (52 procent tego wolumenu przypada na surowiec dostarczany rurociągami). Zapotrzebowanie wzrosło o 7 procent do 205,8 mld m3.

Udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym Państwa Środka wynosi obecnie 6 procent, węgla – 62 procent, ropy – 19 procent, surowców niekopalnych – 13 procent. Plan Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej zakłada zwiększenie udziału gazu ziemnego z 8,3 do 10 procent do 2020 roku i do 12-15 procent do 2030 roku.

Zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w planie rozwoju sektora gazowego w Chinach na koniec dwunastego planu pięcioletniego, do końca 2020 roku całkowity wolumen dostaw gazu na chiński rynek (wydobycie własne i import) może wzrosnąć do 360 mld m3, moc elektrowni gazowych ma wynosić – 110 GW (udział w łącznej generacji energii – 5 procent), długość sieci przesyłu gazu – 104 tys. km, a robocza pojemność podziemnych magazynów powinna wzrosnąć do 14,8 mld m3.

Przypomnijmy również, że w 2014 roku Gazprom oraz CNPC podpisały umowę o dostawach gazu poprzez tzw. wschodnią trasę. Dokument został podpisany na 30 lat i zakłada roczne dostawy do Chin o wolumenie do 38 mld m3 rocznie. Surowiec ma pochodzić ze złóż w Irkucji i Jakucji, skąd poprzez gazociąg Siła Syberii ma trafiać do Państwa Środka. Rok później obydwie spółki podpisały umowę dotyczącą ogólnych warunków dostaw gazu poprzez tzw. trasę zachodnią (gazociąg Siła Syberii 2), która zakłada dostawy paliwa do Chin z zachodniosyberyjskich złóż. Tym szlakiem rocznie ma być przesyłane 30 mld m3 paliwa.

Gazprom/Piotr Stępiński