Zapasy węgla kamiennego w Polsce. Grafika: Agencja Rozwoju Przemysłu.

Zapasy węgla kamiennego w Polsce. Grafika: Agencja Rozwoju Przemysłu.