Gazprom nie rezygnuje z megaprojektów chińskich

16 czerwca 2016, 09:15 Alert

(Gazprom/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik)

Gazociąg Siła Syberii. Grafika: Gazprom

We wtorek 14 czerwca 2016 roku w centralnym biurze Gazpromu, w przeddzień zebrania akcjonariuszy, zwołana została konferencja prasowa pt. ,,Gazprom na Wschodzie Rosji. Wejście na rynki Azji i Pacyfiku”. Udział w niej wzięli: wiceprezesi koncernu Witalij Markelow i Aleksander Miedwiediew, członkowie zarządu, naczelnicy niektórych departamentów oraz także szefowa Gazprom Eksport Jelena Burmistrowa.

W trakcie konferencji zwrócono uwagę na to, że Gazprom kontynuuje realizację dużych projektów infrastrukturalnych we wschodniej części Rosji. Ponadto pełną para trwają prace związane z rozbudową bazy surowcowej spółki. W szczególności chodzi o złoża Czajandinskoje, które mają stać się bazą dla jakuckiego centrum wydobycia gazu i dostaw gazociągiem Siła Syberii do Chin. Prace geologiczno-eksploracyjne praktycznie zostały zakończone, a złoże jest przygotowane do eksploatacji. W ramach projektu wydobycia Sachalin-3 na potrzeby eksportu LNG zakończono prace geologiczno-eksploracyjne w obszarze złoża Jużnoje-Kirinskoje.

Gazprom kontynuuje prace związane ze zwiększeniem zdolności wydobywczych. W znajdującym się na szelfie Sachalinu złożu Kirinskoje, gdzie wydobycie trwa od 2014 roku, ilość odwiertów będzie w tym roku zwiększona z 2 do 4 a w 2019 roku do 7, co zapewni możliwość wydobycia do 5,5 mld m3 gazu rocznie. Prowadzone są prace dotyczące zainstalowania odpowiedniego oprzyrządowania na złożu Czajandskoje. Obecnie w fazie przygotowania znajduje się 8 odwiertów poszukiwawczych, a z czasem ta liczba ma wzrosnąć do 13. 

Koncern podkreślił, że prace związane z budową gazociągu Siła Syberii są realizowane zgodnie z harmonogramem. Obecnie są one prowadzone na odcinku złoże Czajandinskoje – Lensk –  Olekminsk. Jak zapewnia Gazprom do 2018 roku jest w stanie zrealizować odcinek Siły Syberii od wspomnianego złoża do granicy z Chinami. Na mocy umowy ramowej z 2014 roku Gazprom ma od 2019 roku dostarczać do 38 mld m3 rocznie chińskiemu CNPC za pomocą Siły Syberii, czyli tzw. wschodniego szlaku dostaw.

Równolegle do jego realizacji trwa proces uzgadniania warunków dostaw w ramach tzw. zachodniego szlaku (gazociąg Siła Syberii 2 – przyp. red.). Umowa z 2015 roku zakłada dostawy do 30 mld m3 rocznie za pomocą tego gazociągu. Surowiec mają zapewnić złoża Syberii Zachodniej wykorzystywane obecnie na potrzeby eksportu do Europy. W ten sposób Gazprom chce zdywersyfikować rynki zbytu.

Ponadto opracowywana jest także trzecia trasa dostaw z Dalekiego Wschodu Rosji w ramach projektu nazwanego Siła Syberii 3. Chodzi o dostawy ze złóż sachalińskich dotąd nieustalonym szlakiem, ale prawdopodobnie w formie skroplonej poprzez gazport koncernu na wyspie. Gazprom liczy na zwiększenie dostaw LNG na rynek Azji i Pacyfiku. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy trzeciej linii technologicznej terminala LNG Sachalin 2 o przewidywanej przepustowości do 5,4 mln ton rocznie.

Więcej: Siła Syberii 3 – próba racjonalizacji dostaw gazu do Chin